March 10, 2022

Наши Лица

Продолжаем знакомить вас со специалистами компании в рубрике #НашиЛица.

Журабек Мамаризоевич Ибодуллоев - начальник Административно-хозяйственного отдела Управления капитального ремонта скважин (АХО УКРС).

В 2011 году молодой специалист начал работать в ERIELL Group в должности фельдшера бригады КРС №20. В 2016 году Журабек Ибодуллоев, получив повышение, становится фельдшером Базы производственного обеспечения Каршинского регионального управления компании, а затем старшим фельдшером проекта «Мустакилликнинг 25 йиллиги».

В 2021 году с учётом опыта, полученного за 10 лет работы в ERIELL, Журабек Мамаризоевич переведён на должность коменданта Управления капитального ремонта скважин, а в октябре того же года становится начальником Административно-хозяйственного отдела (АХО) УКРС.

Сегодня в обязанности Журабека Ибодуллоева, как начальника АХО УКРС входит обеспечение хозяйственных и бытовых потребностей бригад Управления капитального ремонта скважин (УКРС) и базы, комплектация жилых поселков для бригад.

Эта должность подразумевает ответственность и обязательное внимание ко всем необходимым деталям, то есть второстепенных задач здесь не бывает. Эти качества Журабек Мамаризоевич развил, работая в ставшей для него родной, ERIELL Group.

«Я обрёл очень многое для себя, работая компании. Это, прежде всего, понимание того, как эффективно работать в коллективе, как быстро решать проблемные вопросы, узнал многое о навыках командной работы», - говорит наш герой.

Эти новые навыки и знания он применяет, прежде всего, для того чтобы постоянно совершенствоваться в своей профессиональной деятельности. Не случайно в 2017 году именно Журабек Ибодуллоев был признан в компании «Лучшим фельдшером года»!

Говоря о приоритетах в своей профессии Журабек Мамаризоевич отмечает: «Для меня здесь самое важное - выполнять задачи, поставленные руководством, качественно и в срок».

А счастье для нашего героя укладывается в простое, но очень ёмкое определение, которое, в принципе вбирает в себя то, что является основным для многих людей:

«Счастье - это быть в этой команде и семейное спокойствие».

#BizningQiyofalar ruknida sizlarni kompaniya mutaxassislari bilan tanishtirishda davom etamiz.

Jo‘rabek Mamarizoevich Ibodulloev - Quduqlarni kapital ta'mirlash boshqarmasi Ma'muriy-xo‘jalik bo‘limi (QKT MXB) boshlig‘i.

2011 yilda yosh mutaxassis ERIELL Groupda №20-sonli QKT brigadasi fel'dsheri lavozimida ish boshladi. 2016 yilda Jo‘rabek Ibodulloevning lavozimi oshib, kompaniyaning Qarshi mintaqaviy boshqarmasi Ishlab chiqarish ta'minoti bazasi fel'dsheri, keyinchalik esa «Mustaqillikning 25 yilligi» loyihasining katta fel'dsheri lavozimiga o‘tkaziladi.

2021 yilda ERIELLda orttirilgan 10 yillik tajribani hisobga olgan holda Jo‘rabek Mamarizoevich Quduqlarni kapital ta'mirlash boshqarmasining komendanti, o‘sha yilning oktyabr' oyida esa QKTB Ma'muriy-xo‘jalik bo‘limi (MXB) boshlig‘i lavozimiga tayinlanadi.

Bugungi kunda QKTB MXB boshlig‘i sifatida Jo‘rabek Ibodulloevning majburiyatlariga Quduqlarni kapital ta'mirlash boshqarmasi (QKTB) va baza brigadalarining xo‘jalik va maishiy ehtiyojlarini ta'minlash, brigadalar uchun turar-joy poselkalarini komplektasiya qilish kiradi.

Mazkur lavozim mas'uliyat va barcha zarur detallarga tegishli e'tibor qaratishni ko‘zda tutadi, ya'ni bu yerda ikkinchi darajali vazifalar bo‘lmaydi. Jo‘rabek Mamarizoevich bu fazilatlarni o‘zi uchun qadrdon bo‘lgan ERIELL Groupda ishlash asnosida rivojlantirdi.

«Men kompaniyada ishlash asnosida o‘zim uchun juda ko‘p narsalarni o‘rgandim. Bu avvalo qanday qilib jamoada samarali ishlash, qanday qilib muammoli masalalarni tezkorlik bilan hal qilish kerakligini, jamoada ishlash ko‘nikmalari bo‘yicha bilimlarga ega bo‘ldim», - deydi qahramonimiz.

U ushbu yangi ko‘nikma va bilimlardan avvalo o‘z professional faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirish yo‘lida foydalanib kelmoqda. Zero, 2017 yilda aynan Jo‘rabek Ibodulloev kompaniyada «Yilning eng yaxshi fel'dsheri» sifatida e'tirof etilgani bejiz emas.

O‘z kasbidagi afzalliklar haqida gapirar ekan, Jo‘rabek Mamarizoevich shunday dedi: «Men uchun bu yerda eng muhimi rahbariyat tomonidan qo‘yilgan vazifalarni sifatli va o‘z muddatida bajarishdir».

Baxt esa qahramonimiz uchun bir qarashda oddiy, biroq juda chuqur ma'noli ta'rifda jo bo‘lib, u ko‘plab insonlar uchun asosiy bo‘lgan narsalarni o‘z ichiga oladi:

«Baxt - bu ushbu jamoada ishlash va albatta oilaviy xotirjamlik».