April 8, 2022

#Интересноевотрасли: Станут ли топливом будущего Газогидраты

#Интересноевотрасли: Станут ли топливом будущего Газогидраты

Природные газовые гидраты (ПГГ) могут гореть, легко распадаются на воду и газ при повышении температуры. Их характерной особенностью является высокое содержание метана: из одного кубометра ПГГ можно получить более 160 куб. м этого газа.

В этой связи, по данным Neftegaz Territory, учёные сегодня активно исследуют газогидраты, которые называют топливом будущего.

Природные газовые гидраты или «горючий лед», как их еще называют, представляют из себя твердые кристаллические соединения, образующиеся при определенных температурах и давлениях из воды и низкомолекулярных газов. По виду они похожи на грязноватый снег.

В природных гидратах содержится от 2000 до 5000 трлн кубометров газа. Значительная часть этих газовых ресурсов расположена в арктических широтах, так как именно наличие мощного (более 300 метров) слоя вечной мерзлоты создаёт необходимые условия для гидратообразования, а в океане холодная вода позволяет образовываться газогидратам уже с глубины 250-300 метров.

Gaz gidratlari kelajak yoqilg‘isi bo‘la oladimi?

Tabiiy gaz gidratlari (TGG) yonadi, harorat ko‘tarilganda suv va gazga ajraladi. Ularning o‘ziga xos xususiyati shundaki, ularning tarkibida yuqori miqdorda metan mavjud: 1 kubometr TGG dan 160 kubometr metan gazi olish mumkin.

Shu sababli, Neftegaz Territory ma'lumotlariga ko‘ra, olimlar bugungi kunda kelajak yoqilg‘isi, deb atalayotgan gaz gidratlarini o‘rganmoqda.

Tabiiy gaz gidratlari, yoki “muz yoqilg‘i” o‘zida muayyan haroratlar va bosimlarda suv va past molekulali gazlardan hosil bo‘ladigan qattiq kristall birikmalarni aks ettiradi. Ko‘rinishidan ular xiraroq qorga o‘xshaydi.

Tabiiy gidratlar 2000 dan 5000 trillion kub metrgacha gazni o'z ichiga oladi. Bu gaz resurslarining katta qismi Arktika kengliklarida joylashgan, chunki abadiy muzlikning qalin qatlami mavjudligi (300 metrgacha) gidrotuzilma uchun zarur sharoitlarni yaratadi, okeanda esa sovuq suv 250-300 metr chuqurlikda gag‘z gidratlari hosmil bo‘lishiga imkon beradi.