January 31, 2023

На месторождении «Сургиль» за год завершен ремонт 24 скважин

На месторождении «Сургиль» за год завершен ремонт 24 скважин

На месторождении «Сургиль» в 2022 году специалистами ERIELL Group выполнен текущий и капитальный ремонт 24-х скважин.

Еще на 2-х скважинах проведена операция ГРП (гидроразрыв пласта).

В числе операций по ТиКРС были проведены такие, как ремонтно-изоляционные работы (РИР), переход на другой горизонт, реперфорация.

ERIELL является Генеральным подрядчиком проекта по проведению текущих и капитальных ремонтов эксплуатационного фонда, а также интенсификации притока газа на месторождении «Сургиль». Заказчиком проекта является СП Uz-Kor Gas Chemical ООО.

«Surgil» konida bir yil ichida 24 quduq ta'mirlandi

«Surgil» konida 2022 yilda ERIELL Group mutaxassislari tomonidan 24 ta quduq joriy va kapital ta'mirlandi.

Yana 2 ta quduqda QGYo (qatlamni gidravlik usulda yorish) operatsiyalari o‘tkazildi.

Quduqlarni KvaJT bo‘yicha opersiyalarda ta'mirlash-izolyasiya qilish ishlari (TII), boshqa gorizontga o‘tish, reperforatsiya qilish kabi ishlar amalga oshirildi.

ERIELL ekspluatasion fondlarni joriy va kapital ta'mirlash, shuningdek, “Surgil” konida gaz oqimini oshirish bo‘yicha loyihada Bosh pudratchi hisoblanadi.
Loyiha buyurtmachisi Uz-Kor Gas Chemical MChJ QK.