September 12, 2022

ERIELL: Коммерческая скорость на «М-25» выросла почти вдвое

ERIELL: Коммерческая скорость на «М-25» выросла почти вдвое

В ходе реализации проекта «Мустакилликнинг 25-йиллиги», ERIELL Group в августе были достигнуты результаты превышения плановой коммерческой скорости на 49%, достигнув показателя 681 м/ст. мес.

Коммерческая скорость (в метрах на станко/месяц) определяется отношением количества пробуренных метров к календарному времени бурения, включающее непроизводительное время (организационные простои, ликвидации аварий).

Кроме того, на 5% превышен показатель проходки, которая составила за август 1482 м.

В сентябре плановыми показателями по коммерческой скорости бурения намечены 456 м/ст. мес. и по проходке – 1169 м.

Добавим, что ERIELL Group является Генеральным подрядчиком на проекте «Мустакилликнинг 25 йиллиги» заказчика Surhan Gas Chemical. «М-25» считается одним из самых перспективных и, одновременно, сложных месторождений в Центрально-азиатском регионе.

ERIELL: «M-25» tijoriy tezligi deyarli ikki barobarga oshdi

«Mustaqillikning 25-yilligi» loyihasini amalga oshirish doirasida ERIELL Group  avgust oyida oylik ko‘rsatkichni 681m/st ga yetkazgan holda tijoriy tezlikning reja ko‘rsatkichini 49% ga oshirishga erishdi.

Tijoriy tezlik (qurilma metrida/oy) burg‘ulash hisoblashlari sonining burg‘ulash kalendar vaqti, jumladan, noishlab chiqarish vaqti (tashkilot faoliyati to‘xtashi, avariyalarni bartaraf qilish)ga nisbatan belgilanadi.
Bundan tashqari, avgust oyida 1482 metrni tashkil etgan kovlab borish ko‘rsatkichi 5% ga ortgan.

Sentyabr oyida burg‘ulashning tijoriy tezligi bo‘yicha reja  ko‘rsatkichini oyiga 456 m/stga, kovlab borish bo‘yicha ko‘rsatkichni esa 1169 metrga yetkazish ko‘zda tutilgan.

ERIELL Group buyurtmachi Surhan Gas Chemical «Mustaqillikning 25 yilligi» loyihasining Bosh pudratchisi ekanligini qayd etish joiz. «M-25» Markaziy Osiyodagi eng istiqbolli va bir vaqtning o‘zida murakkab konlardan biri hisoblanadi.