August 1, 2022

ERIELL: Планируется создание «Центра сопровождения бурения»

ERIELL: Планируется создание «Центра сопровождения бурения»

В структуре ERIELL Group запланировано создание такой структуры, как «Центр сопровождения строительства скважин».

Задачи, которые ERIELL ставит перед этой планируемой структурой, включают в себя снижение непроизводительного времени на этапе реализации процесса строительства скважин, так как это напрямую влияет на стоимость скважин; повышение эффективности бурения скважин с точки зрения обеспечения достижения их требуемой функциональности.

С целью учёта имеющегося международного опыта создания подобных структур, специалисты нефтесервисной компании, в частности, Технологического отдела ERIELL изучают лучшие мировые практики, обмениваются опытом с зарубежными коллегами.

«Как показывает обмен опытом, создание мультидисциплинарных Центров сопровождения бурения (ЦСБ) создает ещё больше возможностей для оптимизации и повышения эффективности процесса бурения скважин, в том числе технологически сложных и высокозатратных скважин», - отмечает руководитель Технологического отдела ERIELL Назар Нуманов.

ERIELL: "Burg'ulashni qo'llab-quvvatlash markazi" ni yaratish rejalashtirilmoqda

ERIELL Group tarkibida “Quduqlar qurilishini qo‘llab-quvvatlash markazi”ni yaratish rejalashtirilmoqda.

ERIELL tomonidan yaratilishi rejalashtirilayotgan ushbu tuzilma zimmasiga quduqlarni qurish vaqtida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan unumsiz vaqtni qisqartirish, chunki bu quduqlarning narxiga bevosita ta'sir qiladi; quduqlarni burg'ilash samaradorligini ularning talab qilinadigan funksionalligiga erishishni ta'minlash nuqtai nazaridan oshirish kabi vazifalar yuklatiladi.

Yangi tuzilmalarni yaratishda mavjud xalqaro tajribani hisobga olish maqsadida neft konlariga xizmat ko'rsatish kompaniyasi, xususan, texnologiya bo‘limi mutaxassislari ilg‘or jahon tajribasini o‘rganmoqda, xorijlik hamkasblar bilan tajriba almashmoqda.

– Tajriba almashinuvi shuni ko‘rsatmoqdaki, ko‘p tarmoqli burg‘ulashni qo‘llab-quvvatlash markazlarining tashkil etilishi burg‘ulash jarayonini, jumladan texnologik jihatdan murakkab va qimmat quduqlarni optimallashtirish va samaradorligini oshirish uchun yanada keng imkoniyatlarni yaratadi, – ERIELL kompaniyasining texnologiya bo'limi rahbari Nazar No'monov.