August 5, 2022

Картины, нарисованные нефтью

Картины, нарисованные нефтью

🇷🇺 Нефть – сложный для живописи материал. Он в сыром виде не сохнет, стекает, требует высокого мастерства и профессиональных знаний. Трудности компенсируются особым блеском в картинах, энергетикой, которую излучает «краска» из земли.

Нефть иногда комбинируют с красками, либо используют различные присадки. Основой для картины берут льняной холст или бумагу. Сохнет картина от двух недель до месяца, на одну работу среднего размера уходит более 200 граммов нефти. В зависимости от месторождения сырье имеет различные оттенки. Всего около 15 цветов – это зависит от содержания смолистых веществ и уровня залежи.

Произведения искусства нефтизма несут в себе заряд энергии, которую закладывает в них художник. Рассматривание таких картин способно вдохновлять и успокаивать. Неудивительно, что в последнее время современные ценители искусства начинают все больше интересоваться произведениями нефтизма.

Neft bilan chizilgan rasmlar

Neft rasm chizish uchun murakkab material. U xom shaklida deyarli qurimaydi, oqib ketadi, yuqori mahorat va professional bilim talab qiladi. Qiyinchiliklar rasmlardagi o'zgacha jilo va energetika bilan qoplanib ketadi.

Ba'zida neft boshqa bo'yoqlar bilan birgalikda qo'llaniladi yoki turli qo'shimchalar ishlatiladi. Rasm uchun asos sifatida zig'ir tolali xolst yoki qog'ozdan foydalaniladi. Rasm qurishi uchun ikki haftadan bir oygacha muddat talab etiladi, bitta o'rta o'lchamdagi ish uchun 200 grammdan ko'proq neft sarflanadi. Xom ashyo qazib olingan quduqqa qarab turli xil rangga ega bo'lishi mumkin. Hammasi bo'lib 15 ga yaqin rang mavjud bo'lib, moddalarning tarkibiga va konning darajasiga qarab farqlanishi mumkin.

Neft yordamida chizilgan san'at asarlari rassom tomonidan qo'yilgan energiya zaryadini o'z ichiga oladi. Bunday suratlarni tomosha qilgan inson ilhomlanadi va tinchlanadi. Zamonaviy san'at ixlosmandlarining neft yordamida chizilgan rangtasvir asarlariga qiziqishi ortib borayotgani ajablanarli emas.