November 24, 2023

Наши Лица: Камол Хуррамович Эрназаров

Наши лица: Камол Хуррамович Эрназаров

В нашей регулярной рубрике #НашиЛица мы рассказываем о специалистах Группы ERIELL. Сегодня представляем вам Эрназарова Камола Хуррамовича. Он присоединился к ERIELL Group 5 апреля 2019 года, начав свою карьеру в должности ведущего технолога в Ферганском регионе. В 2020 году он был переведен на должность ведущего инженера-технолога ЦИТС, и с тех пор успешно трудится на этой должности.

Выбор профессии был предопределен интересом Камола Эрназарова к этой профессии еще в детстве под влиянием своего отца, работавшего буровиком.
На сегодняшний день в перечень его обязанностей входит участие в технических процессах на скважинах, что подчеркивает важность его роли в обеспечении технологичного ведения для безаварийных работ на участке.

Камол Хуррамович принимал участие в различных проектах, работая в Каршинской, Ферганской, Газлийской, Устюртской экспедициях. Его профессиональные достижения подчеркивают его опыт ведения работ по всему Узбекистану и знакомство с условиями работы в разных регионах, что придает его навыкам особую ценность.

Участие в процессах бурения, испытания и освоения скважин для Камола Эрназарова – самый любимый аспект работы.

Наш герой успешен не только на трудовом поприще, он еще и примерный семьянин. Заботится о здоровье своих близких и ценит время, проведенное в кругу семьи и родных.

Свободное время Камол Хуррамович любит проводить за чтением.

Работая в Группе компаний Eriell, наш коллега приобрел
богатый опыт ведения работ по всей стране, испытал свои навыки в различных условиях в разных регионах, что делает его искусство инженера-технолога столь уникальным и ценным.

Bizning qiyofalar: Kamol Xurramovich Ernazarov

#BizningQiyofalar doimiy ruknida biz ERIELL Group mutaxassislari haqida so'zlaymiz. Bugun e'tiboringizga Ernazarov Kamol Xurramovichni taqdim etamiz. U 2019-yil 5-aprelda ERIELL Group kompaniyasiga qo‘shilgan va o‘z faoliyatini Farg‘ona viloyatida yetakchi texnolog sifatida boshlagan. 2020-yilda u MMTX yetakchi texnologik muhandisi lavozimiga o‘tkazilgan va o‘shandan buyon ushbu lavozimda muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda.

Kasb tanlashni Kamol Ernazarovning bolaligida burg‘ulovchi bo‘lib ishlagan otasi ta’sirida bu kasbga qiziqishi oldindan belgilab qo‘ygan.
Bugungi kunda uning vazifalari quduqlardagi texnik jarayonlarda ishtirok etishni o'z ichiga oladi, bu uning jamoada avariyasiz ishlash uchun texnologik boshqaruvni ta'minlashdagi rolining muhimligini isbotlaydi.

Kamol Xurramovich turli loyihalarda ishtirok etib, Qarshi, Farg‘ona, Gazli, Ustyurt ekspeditsiyalarida ishlagan. Uning kasbiy yutuqlari butun O'zbekiston bo'ylab orttirgan tajribasini va turli hududlardagi mehnat sharoitlari bilan tanishligini aks etadi, bu tufayli uning tajribasi yanada yuqori baholanadi.

Quduqlarni burg‘ulash, sinovdan o‘tkazish va o‘zlashtirish jarayonida ishtirok etish Kamol Ernazarovning sevimli ishidir.

Bizning qahramonimiz yaqinlarining sog'lig'ini, oilasi bilan o'tkazgan vaqtini qadrlaydi. Kamol Xurramovich bo‘sh vaqtini kitobxonlik bilan o‘tkazishni yaxshi ko‘radi.

Bizning hamkasbimiz uchun Kompaniyalar guruhida ishlash nafaqat butun mamlakat bo'ylab ishlarni olib borish tajribasini, balki turli hududlardagi turli ish sharoitlari bilan tanishishni ham anglatadi, shu sababli uning tajribasi qimmatli va noyobdir.