May 20

Углеводороды в нашей жизни: где и как используются битумная и бутилкаучуковая ленты

Углеводороды в нашей жизни: где и как используются битумная и бутилкаучуковая ленты

Для того, чтобы асфальт на дороге не расходился трещинами, а крыши зданий не протекали во время осадков, швы на стыках покрытия закрывают специальными лентами - бутилкаучуковой или битумной, которые производятся из нефтепродуктов.

Бутилкаучуковая лента произведена на основе синтетической резины и обладает высокой устойчивостью к воде, воздуху и пару. Она самоклеящаяся, что упрощает монтаж и делает ленту высокоэффективной для герметизации щелей, стыков и соединений. Лента отличается устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, химическим веществам и экстремальным температурам.

Битумная лента – это самоклеящаяся лента, состоящая из битума и добавок. Она широко используется в кровельных работах для герметизации соединений и швов, и также, как и бутилкаучуковая, обладает высокой устойчивостью к воде, ультрафиолету и химическим веществам, что делает её популярной для наружного применения.

Обе ленты эффективны для гидроизоляции, однако между ними есть несколько ключевых различий, которые делают каждую из них более подходящей для определённых условий. К примеру, бутилкаучуковая лента более гибкая, что облегчает её монтаж на кривых и неровных поверхностях. Битумная лента более плотная и толстая, что делает её хорошим выбором для сложных условий эксплуатации, например, в дорожных покрытиях.

Uglevodorodlar bizning hayotimizda: bitum va butil kauchukli lentalar qayerda va qanday ishlatiladi

Yo’l ustidagi asfalt yoriqlarga bo’linib ketmasligi, yog’ingarchilik vaqtida binolar tomidan chakka o’tmasligi uchun qoplamalar birikadigan joylardagi choklarni maxsus butil kauchukli yoki bitum lentalari bilan yopishadi.

Butil kauchukli lenta sintetik rezina asosida ishlab chiqarilib, suv, havo va bug’ga nisbatan yuqori chidamlikka ega. U o’zi yopishadi, bu montaj qilishni osonlashtiradi va lentani yoriqlar, chegaralar va uloqlarni germetizatsiyalash uchun yuqori samarali qiladi. Lenta ultrabinafsha nurlari, kimyoviy moddalar va ekstremal haroratlarga bardoshligi bilan ajralib turadi.

Bitum lentasi – bu bitum va qo’shimchalardan iborat bo’lgan o’zi yopishadigan lenta. U uloqlar va choklarni germetizatsiyalash uchun tom yopish ishlarida keng foydalaniladi. Mazkur lenta ham butil kauchukli lenta kabi suv, ultrabinafsha nuri va kimyoviy moddalarga nisbatan yuqori chidamlikka ega bo’lib, bu uni tashqi qo’llanishlar uchun mos qiladi.

Ikkala lentalar ham gidroizolyatsiya uchun samarali, biroq, ular orasida bir nechta asosiy farqlar mavjud bo’lib, bu ularning har birini ma’lum sharoitlar uchun yanada mos qiladi. Masalan, butil kauchukli lenta ancha egiluvchan hisoblanib, bu uning qiyshiq va notekis yuzalardagi montajini osonlashtiradi. Bitum lenta ancha pishiq va qalin, bu uni qiyin ekspluatatsiya sharoitlari, misol uchun, yo’l qoplamalarida yaxshi tanlovga aylantiradi.