June 24, 2022

В Узбекистане выходит книга-альбом «Киноискусство Узбекистана»

В Узбекистане выходит книга-альбом «Киноискусство Узбекистана»

Издание книги о развитии кинематографии в Узбекистане реализовано Международным мультимедийным проектом "Культурное наследие Узбекистана" при поддержке нефтесервисной компании ERIELL Group. В издании раскрываются история и основные этапы развития отечественного киноискусства.

Кинематография Узбекистана является ярким феноменом и неотъемлемой частью мирового художественного наследия. Узбекистанское визуальное искусство XX-XXI веков высоко ценится в культурном сообществе и имеет большую ценность.

Представленный в книге материал, будет интересен не только профессиональным киноведам, но и всем, кто интересуется киноискусством Узбекистана.

O‘zbekistonda “O‘zbekiston kino san'ati” kitob-al'bomi nashr etildi.

O‘zbekistonda kinematografiyani rivojlantirish haqidagi kitobni nashr etish Eriell Group neft' xizmati ko‘rsatish kompaniyasi ko‘magida “O‘zbekistonning madaniy merosi” Halqaro multimedia loyihasi tomonidan amalga oshirildi. Nashrda mahalliy kino san'atining tarixi va rivojlanishining asosiy bosqichlari ochib berilgan.

O‘zbekiston kinematografiyasi jahon badiiy merosining yorqin hodisasi va ajralmas bo‘lagidir. XX-XXI asrlar o‘zbek kino san'ati madaniyat birlashmasida yuksak darajada qadrlanadi va katta ahamiyatga ega.

Kitobda keltirilgan material nafaqat professional kinoshunoslar, balki O‘zbekiston kino san'atiga qiziquvchi barchada qiziqish uyg‘otadi.