December 27, 2023

Что общего у ёлки и фонтанной арматуры?

Что общего у ёлки и фонтанной арматуры?

В любой сложной отрасли каждая функциональная единица, механизм или устройство имеют свое обозначение. И, если когда-нибудь оказавшись на буровой, вы услышите про «ёлку» или «куст», не удивляйтесь, речь вовсе не о лесополосе, это нефтегазовый сленг.

Мы подумали, что вам будет интересно узнать, какие значения в нашей рабочей среде могут иметь вполне обычные слова и запустили рубрику #МастерСлов, где будем просто и доступно рассказывать о сленге на объектах нефтесервиса.

В преддверии Нового года мы задались вопросом: что значит ёлка для специалистов нефтегазовой отрасли?
Все просто, ёлкой называют сеть заслонок и клапанов, которая нужна для управления потоком жидкости и изменения ее направления в противовыбросовом оборудовании. Впрочем, ее же именуют и «фонтанкой».

Слово так прочно вошло в обиход между коллегами, что давно перестало ассоциироваться с хвойным деревом.

Archa va fontan armaturasi o'rtasida qanday umumiylik bor?

Har qanday murakkab sanoatda har bir funksional birlik, mexanizm yoki qurilma o'z belgisiga ega. Agar siz qachondir burg'ulash maydonchasiga borib qolib "archa" yoki "buta" haqida eshitsangiz, hayron bo'lmang, biz umuman o'rmon haqida gapirmayapmiz, bu neft va gaz slengidir.

Bizning ish muhitimizda juda oddiy so'zlar qanday ma'noga ega bo'lishi mumkinligini bilish sizni qiziqtiradi deb o'yladik va "So'z ustasi" ruknini boshladik, unda biz neft xizmati obyektlari slengi haqida oson tilda gaplashamiz.

Yangi yil arafasida biz o'zimizga "Archa daraxti neft va gaz sanoati mutaxassislari uchun nimani anglatadi?" degan savolni berdik.
Archa — bu suyuqlik oqimini boshqarish va portlashni boshqarish uskunasida uning yo'nalishini o'zgartirish uchun zarur bo'lgan amortizatorlar va klapanlar tarmog'idir. Shuningdek, u "fontanka" deb ham ataladi.

Bu so'z hamkasblar orasida shunchalik mustahkam o'rin olganki, u endi ignabargli daraxtni anglatmay qo'ygan.