May 23, 2022

Команда ERIELL стала участником Business Quiz

Команда ERIELL стала участником «Business Quiz»

Команда ERIELL Group вошла в первую 20-ку участников интеллектуальной игры Business Quiz, проведенной 22 мая 2022 года в Ташкенте. Всего в ней приняли участие почти 50 команд, представлявших крупнейшие компании и банки страны.

В их числе, в частности, ERIELL, Magnum, PayMe, Akfa Medline, KPMG, Golden House, Artel и другие компании и бренды.

По словам организаторов, впервые проведенная Business Quiz - это интеллектуальная битва корпораций. Вопросы игры затрагивали темы маркетинга, бизнеса, юриспруденции, рекламы.

На 16 место среди 50 участников команда ERIELL вышла благодаря точным ответам на многие поставленные вопросы. В том числе, такие, как: зачем в Ирландии раздают старые купюры, как называли советников правителей в Древней Греции, что за «фруктовая» компания упоминалась в фильме «Форрест Гамп», какая деятельность может осуществляться дронами в нашей стране, какая компания определила конкретное место, где нужно жить, и другие.

Business Quiz, принцип организации которой схож с известной «Что, где, когда», «Заковат» и рядом других интеллектуальных игр, ещё раз продемонстрировала важность широкого кругозора, разнообразия знаний, интереса к процессам и событиям, происходящим в стране и в мире, для интересной жизни и успешной карьеры.

ERIELL jamoasi «Business Quiz» ishtirokchisi bo‘ldi

ERIELL Group jamoasi 2022 yil 22 may kuni Toshkent shahrida o‘tkazilgan Business Quiz, zakovat o‘yini ishtirokchilarining birinchi 20 taligiga kiritildi. Umumiy hisobda o‘yinda mamlakatning yirik kompaniya va banklaridan 50 taga yaqin jamoa qatnashdi.

Ularning orasida jumladan, ERIELL, Magnum, PayMe, Akfa Medline, KPMG, Golden House, Artel va boshqa brendlar jamoalari bor.

Tashkilotchilarning so‘zlariga qaraganda ilk bor o‘tkazilgan Business Quiz -bu korporatsiyalarning intellektual musobaqasidir. O‘yinda berilgan savollar marketing, biznes, huquqshunoslik, reklama sohalariga taalluqli bo‘ldi.

50 ishtirokchi jamoa ichida ERIELL jamoasi qo‘yilgan savollarning anchasiga to‘g‘ri va aniq javoblar bergani uchun 16-o‘ringa ko‘tarildi. Shu jumladan, savollar ichida quyidagicha savollar ham bor edi: nima uchun Irlandiyada eski pul kupyuralari tarqatiladi, Qadimgi Yunonistonda hukmdorlarning maslahatchilari qanday atalgan, “Forrest Gamp” fil'mida qaysi meva komipaniyasi tilga olinadi, mamlakatimizda qaysi faoliyat dronlar orqali amalga oshiriladi, qaysi kompaniya aniq joyni belgilagan, qaerda yashamoq kerak va boshqalar.

Tashkil etilish mazmuni jihatidan “Nima? Qaerda? Qachon?”, “Zakovat” va boshqa qator intellektual o‘yinlarga o‘xshash bo‘lgan «Business Quiz» o‘yini dunyoqarashning kengligi, bilimlarning ko‘p qirraliligi, mamlakat va jahonda yuz berayotgan jarayon va hodisalarga qiziqish to‘laqonli qiziqarli hayot va muvaffaqiyatli kar'era uchun naqadar muhim ekaligini yana bir bor namoyish qildi