December 22, 2022

Продолжается обустройство Акчалакской группы месторождений

Продолжается обустройство Акчалакской группы месторождений

На месторождении «Урга» в Республике Каракалпакстан специалистами ERIELL Group в первой декаде декабря завершены работы по подключению скважины №101.

При этом был построен газопровод-шлейф протяженностью 60 метров.

Работы выполнены ERIELL Group в качестве Генерального подрядчика проекта «Обустройство Акчалакской группы месторождений». Заказчиком является СП ООО Natural Gas-Stream.

Добавим, что ERIELL Group на месторождениях Акчалакской группы в 2023-24 гг. планирует продолжить работы, в том числе по ЗБС (забурка боковых стволов).

Учитывая перспективность акватории Акчалакского инвестиционного блока, здесь предусматривается проведение дополнительных сейсморазведочных работ методом ОГТ-3Д с целью изучения комплекса нижнеюрских отложений и верхнепалеозойских образований. Это может дать возможность дальнейшего освоения и добычи углеводородов.

Oqchalak guruhi konlarini obodonlashtirish davom etmoqda

Joriy yil dekabr oyining birinchi o‘n kunligida ERIELL Group mutaxassislari tomonidan Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi “Urga” konining 101-sonli qudug‘ini ulash bo‘yicha ishlar yakunlandi.

Bunda shleyf uzunligi 60 metr bo‘lgan gaz quvuri qurildi.

Mazkur ishlar “Oqchalak guruhi konlarini obodonlashtirish” loyihasining Bosh pudratchisi sifatida ishtirok etgan ERIELL Group tomonidan bajarildi. Natural Gas-Stream MChJ QK buyurtmachi hisoblanadi.

ERIELL Group 2023-2024 yillarda Oqchalak guruhi konlarida YoUB (yon ustunlarni burg‘ulash) ishlarini davom ettirishni rejalashtirayotganligini qo‘shimcha qilamiz.

Oqchalak investisiyaviy bloki akvatoriyasining istiqbolini hisobga olgan holda, bu yerda yura davrigacha bo‘lgan qatlamlar majmuasi va yuqori paleozoy jinslarini o‘rganish maqsadida OGT-3D usulida qo‘shimcha seysmorazvedka ishlarini amalga oshirish ko‘zda tutilmoqda. Bu uglevodorodlarni kelgusida o‘zlashtirish va qazib olish imkonini berishi mumkin.