July 5, 2022

Интересное в отрасли: Сможет ли нефть решить продовольственную проблему человечества?

#Интересноевотрасли

Сможет ли нефть решить продовольственную проблему человечества?

Впервые метод получения искусственного пищевого продукта из нефти был разработан в 1960-х годах бывшим президентом советской Академии наук Несмеяновым. Первым полученным таким образом продуктом стала белковая «чёрная икра».

Сегодня при помощи микробиологического синтеза из 2% от ежегодного объема добычи нефти производится до 25 миллионов тонн искусственного белка. Этим можно обеспечить пропитание 2 миллиардам людей на целый год, которые без профессиональной экспертизы никак не смогут отличить продукт от натурального.

Белок — одно из самых важных веществ для жизнедеятельности человека. Из него состоят почти все ферменты и гормоны в нашем организме. Он содержится в яйцах, молоке, мясе, рыбе, птице, бобах, сое.

На сегодняшний день количество белка животного происхождения в мире уже катастрофически не хватает для обеспечения потребностей человечества при его демографическом росте. Возможно, именно нефть в будущем решит продовольственную проблему человечества.

Neft insoniyatning oziq-ovqat muammosini hal qila oladimi?

Birinchi marta neftdan sun'iy oziq-ovqat mahsuloti olish usuli 1960-yillarda Sovet Fanlar akademiyasining sobiq prezidenti Nesmeyanov tomonidan ishlab chiqilgan. Shu tarzda olingan birinchi mahsulot "qora ikra" oqsili edi.

Bugungi kunda mikrobiologik sintez yordamida yillik neft qazib olish hajmining 2 foizidan 25 million tonnagacha sunʼiy oqsil olinadi. Bu 2 milliard odamni bir yil davomida oziq-ovqat bilan ta'minlashi mumkin. Professional tajribasiz mahsulotni tabiiydan ajratishning deyarli imkoni yo'q.

Protein inson hayoti uchun eng muhim moddalardan biridir. Bizning tanamizdagi deyarli barcha fermentlar va gormonlar proteindan iborat. U tuxum, sut, go'sht, baliq, parranda go'shti, loviya, soya tarkibida mavjud.

Bugungi kunga kelib, dunyoda hayvonlardan olinadigan oqsil miqdori tez suratlardagi demografik o'sish sababli insoniyat ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emas. Ehtimol, aynan neft kelajakda insoniyatning oziq-ovqat muammosini hal qiladi.