April 15

Наша история. Буровая установка «Уралмаш» ЗД-76

#НашаИстория. Буровая установка «Уралмаш» ЗД-76

В предыдущем посте под рубрикой Наша История мы рассказали о первой пробуренной скважине – «Бузахур» №27. Для бурения была закуплена первая буровая установка – «Уралмаш» 3Д-76.

Эта буровая установка, разработанная компанией «Уралмаш», стала той самой «первой ласточкой», открывшей Группе компаний дорогу к предоставлению качественных нефтесервисных услуг. Обладая высокой производительностью и надёжностью, БУ стала символом качества в сфере бурения.

Технические характеристики:
- Допускаемая нагрузка на крюке: 3200 кН (320 т);
- Условная глубина бурения: до 5000 м;
- Высота буровой вышки: 53 м.

Вторая такая же установка была закуплена осенью 2004 года. Тогда же была образована и вторая буровая бригада, начались работы на скважине №29.

Следующим из буровых мастеров в ERIELL Group пришел Сирожев Умархон Раджабович, который ранее работал с Умедилло Амановичем в геологоразведочной экспедиции. К концу 2004 года в ERIELL Group работало уже 67 человек.

#BizningTariximiz. “Uralmash” 3D-76 burg’ulash qurilmasi

Bizning tariximiz rukni ostida berilgan avvalgi maqolamizda biz birinchi burg’ulangan 27-sonli “Bo’zaho’r” qudug’i haqida sozlab bergan edik. Quduqni burg’ulash uchun birinchi –“Uralmash” 3D-76 burg’ulash qurilmasi xarid qilindi.

Ushbu “Uralmash” kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan burg’ulash qurilmasi Kompaniyalar guruhiga sifatli neft servis xizmatlarini taqdim etish uchun yo’l ochgan birinchi texnika bo’ldi. Yuqori unumdorlik va ishonchlilikka ega bo’lgan burg’ulash qurilmasi burg’ulash sohasida sifat ramziga aylandi.

Texnik xarakteristikasi:
- Ilgakdagi ruxsat etilgan yuk: 3200 kN (320 t);
- Shartli burg’ulash chuqurligi: 5000 metrgacha;
- Burg’ulash minorasining balandligi: 53 m.

Ikkinchi huddi shunday qurilma 2004 yilning kuzida xarid qilindi. Ikkinchi burg’ulash brigadasi ham aynan o’shanda tashkil etilib, 29-sonli quduqda burg’ulash ishlari boshlangan edi.

Keyinchalik ERIELL Groupga burg’ulash ustalaridan Umedillo Amonovich bilan geologiya-qidiruv ekspeditsiyasida birga ishlagan Sirojev Umarxon Rajabovich keldi. 2004 yilning oxiriga kelib ERIELL Groupda 67 nafar kishi ishlayotgan edi.