April 7, 2022

#НашиЛица: В кадре - Усман Махмудов

#НашиЛица: В кадре - Усман Махмудов

Продолжаем знакомить вас со специалистами компании в рубрике #НашиЛица.

Усман Эргашевич Махмудов – Начальник базы производственного обеспечения (Регион Устюрт). В ERIELL Group работает с сентября 2007 года.

Объем должностных обязанностей начальника базы производственного обеспечения, безусловно, не мал. В их числе руководство производственно-хозяйственной деятельностью базы, участие в разработке заданий по ремонту бурового оборудования и других производственных объектов и контроль их выполнение, руководство обеспечением цехов материально-техническими и транспортными средствами и другие направления деятельности.

«Работа в нашей Компании дала мне очень многое, прежде всего, опыт в своём направлении деятельности, карьерный рост. Я также искренне горжусь уважением коллег, которые являются настоящими профессионалами своего дела», - отмечает наш герой.

За прошедшие 15 лет работы в ERIELL, Усман Эргашевич принимал участие в большом количестве проектов, связанных с производственной деятельностью, строительным направлением. И без таких качеств как пунктуальность, ответственность, умение соблюдать порядок во всём, с таким объёмом работы просто невозможно справиться. Не случайно, именно эти качества наш герой считает самыми главными для успешности в работе, выполнения поставленных задач.

А самым важным лично для себя, Усман Эргашевич считает здоровье и благополучие близких, мирное небо. Именно это и входит в его определение того, что такое счастье.

#BizningQiyofalar: Kadrda - Usman Maxmudov

Sizni #BizningQiyofalar ruknida kompaniyamiz mutaxassislari bilan tanishtirishda davom etamiz.

Usmon Ergashevich Maxmudov – Ishlab chiqarish ta'minoti ombori boshlig‘i (Ustyurt regioni). ERIELL Group da 2007 yildan buyon mehnat qiladi. Ishlab chiqarish ta'minoti ombori boshlig‘ining xizmat vazifalari xajmi kichkina emas, albatta.

Ularning qatorida omborning ishlab chiqarish-xo‘jalik faoliyatini boshqarish, burg‘ilash uskunalarini ta'mirlash bo‘yicha topshiriqlarni ishlab chiqishda ishtirok etish va ularning bajarilishi ustidan nazorat qilish, sexlarni moddmiy-texnika va transport vositalari bilan ta'minlashni boshqarish va faoliyatning boshqa yo‘nalishlari bor.

«Kompaniyamizda ishlash menga juda ko‘p narsa, avvalo, o‘z faoliyatim yo‘nalishida tajriba, mansab pillapoyasidan ko‘tarish kabilarni berdi. Shuningdek, men o‘z ishining xaqiqiy ustasi bo‘lgan hamkasblarim hurmatidan g‘ururlanaman», ta'kidlaydi kaxramonimiz.

ERIELL da o‘tgan 15 yillik mehnat faoliyati davomida Usmon Ergashev ishlab chiqarish faoliyati, qurilish sohasi bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘plab loyihalarda ishtirok etdi. Va, puxtalik, ma'suliyatlilik, xar bir ishda tartibga rioya qilish kabi fazilatlarga ega bo‘lmay turib, bunday ish xajmini eplab bo‘lmaydi. Aynan ana shu fazilatlarni kaxramonimiz ishdagi muvaffaqiyat garovi, deb biladi.

Usmon Ergashevich shaxsan o‘zi uchun yaqinlarining salomatligi va farovonligi, tinch osmon bo‘lishini muhim, deb hisoblaydi. U baxtni ana shularda, deb biladi.