January 29

Завершено цементирование на скважине № 1 «Замбулак»

Завершено цементирование на скважине № 1 «Замбулак»

На скважине №1 месторождения «Замбулак», расположенного на территории Ферганской экспедиции, пройден один из важнейших этапов в ее бурении и заканчивании – крепление обсадной колонны диаметром 177,8 мм.

Работы по креплению обсадной колонны были проведены на глубине 3588 метров, что требовало точного планирования и строгого контроля. Основными участниками в этом процессе были инженеры из Службы крепления скважин (СКС) и Инженерно-технического руководства Ферганской экспедиции (ИТР ФЭ).

Инженеры СКС, специализирующиеся на сложных задачах по креплению, активно участвовали в разработке стратегии и технических решений. Их опыт и навыки позволили эффективно решить задачи, связанные с выбором оптимального состава цементного раствора, расчетами давлений и температур в зоне крепления.

Ключевым этапом процесса стало двухступенчатое цементирование. Первая ступень была направлена на обеспечение стабильности ствола скважины и предотвращение поглощения тампонажных растворов и проявления флюида. Вторая ступень включала в себя применение цементного состава, направленного на защиту от коррозии и обеспечение долговечности ствола скважины.

Успешное завершение этого этапа подчеркивает важность профессионального подхода инженеров СКС и ИТР ФЭ и специалистов других направлений, а также использования современных технологий.

ERIELL Group выступает в качестве генерального подрядчика на месторождении «Замбулак» и других объектах заказчика Sanoat Energetika Guruhi.
Работы выполняются в рамках проекта «ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (Бурение и ЗБС)».

“Zambuloq” konida 1-sonli quduqni sementlash yakunlandi

Farg’ona ekspeditsiyasi hududida joylashgan “Zambuloq” konining 1-sonli qudug’ida uni burg’ulash va yakunlanishida muhim bosqichlaridan biri-diametri 177,8 mm bo’lgan mustahkamlovchi ustunlarni mustahkamlash o’tkazildi.

Mustahkamlovchi ustunni mustahkamlash bo’yicha ishlar 3588 metr chuqurlikda olib borildi, bu esa aniq rejalashtirish va qat’iy nazoratni talab qildi. Mazkur jarayonda Quduqni mustahkamlash xizmati (QMX) va Farg’ona ekspeditsiyasi Muhandislik-texnik rahbariyati (FE MTR) muhandislari asosiy ishtirokchilarga aylandi.

Mahkamlash bo’yicha murakkab vazifalarni bajarishga ixtisoslashgan QMX muhandislari strategiya va texnik yechimlarni ishlab chiqishda faol ishtirok etdilar. Ularning tajribasi va mahorati sement qorishmasining optimal tarkibini tanlash, mustahkamlash hududidagi bosim va haroratni hisoblab chiqish bilan bog’liq vazifalarni samarali hal qilish imkonini berdi.

Ikki pog’onali sementlash jarayonning asosiy bosqichi bo’ldi. Birinchi pog’ona quduq stvolining barqarorligini ta’minlash, tamponaj eritmalarining singishi va flyuidlarning paydo bo’lishining oldini olishga yo’naltirilgan. Ikkinchi pog’ona korroziyadan himoya qilish va quduq stvolining chidamliligini ta’minlashga yo’naltirilgan sement tarkibi qo’llashni o’z ichiga olgan.

Ushbu bosqichning muvaffaqiyatli yakunlanishi QMX va FE MTR mutaxassislari hamda boshqa yo’nalishdagi mutaxassislarning professional yondashuvini, shuningdek, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning muhimligini qayd etadi.

ERIELL Group buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhining “Zambuloq” koni va boshqa obyektlarida Bosh pudratchi sifatida ishtirok etadi.

Bu boradagi ishlar “Sanoat Energetika Guruhi MCHJ XK (Burg’ulash va YUK)” loyihasi doirasida bajarilmoqda.