October 2, 2023

Наши Лица: Сайфиддин Нарзуллаевич Сафаров 

Наши Лица: Сайфиддин Нарзуллаевич Сафаров

Человека можно считать настоящим счастливчиком, когда уже с самого детства он упорно идет к своей мечте. Сегодняшнему герою постоянной рубрики Наши Лица удалось воплотить детскую мечту в реальность благодаря примеру отца, работавшего геологом в нефтегазовой отрасли.

Сайфиддин Нарзуллаевич Сафаров начал свою карьеру в ERIELL Group в августе 2011 года с должности инженера-технолога. С 2021 года он работает ведущим технологом Центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС).

Основной задачей нашего героя является участие в техническом процессе строительства скважин. Благодаря его работе обеспечивается технологичное ведение безаварийных работ при бурении.

Обширный опыт Сайфиддин Нарзуллаевич обрел, участвуя в бурении, испытании и освоении скважин на проектах, реализуемых в Карши, Газли, Устюрте и других регионах Узбекистана.

«Моя работа в ERIELL Group позволила получить бесценный опыт, обрести дружный и сплоченный коллектив, все усилия которого направлены на достижение успехов и авторитета всей Группы компаний», - делится Сайфиддин Нарзуллаевич.

Свободное от работы время наш герой предпочитает проводить за чтением интересной книги, а также уделить максимум внимания семье.

Отвечая на вопрос, в чем заключается счастье, Сайфиддин Сафаров отметил: «Счастье – это чувствовать себя нужным, быть хорошим специалистом в своей работе, счастливым и благополучным семьянином».

Bizning qiyofalar: Sayfiddin Narzullayevich Safarov

Bolaligidan o’z orzusiga astoydil intilgan insonni chinakamiga baxtli odam deb hisoblash mumkin. “Bizning qiyofalar” doimiy ruknimizning bugungi qahramoni neft-gaz sohasida geolog  bo’lib mehnat qilgan otasiga xavas qilib, bolalikdagi orzusini ro’yobga chiqarish baxtiga musharraf bo’ldi.

Sayfiddin Narzullayevich Safarov ERIELL Group kompaniyasidagi o’z faoliyatini 2011 yil avgust oyida muhandis-texnolog lavozimida boshlagan. 2021 yildan esa u Markaziy muhandislik-texnologiya xizmati(MMTX)ning yetakchi texnologi sifatida ishlab kelmoqda.
Qahramonimizning asosiy vazifasi quduqlar qurilishining texnik jarayonida ishtirok etish hisoblanadi. Uning ishi tufayli burg’ulash vaqtidagi avariyasiz ishlarning texnologik boshqaruvi ta’minlanadi.

Sayfiddin Narzullayevich O’zbekistonning Qarshi, Gazli, Ustyurt va boshqa hududlarida amalga oshirilayotgan loyihalarda quduqlarni burg’ulash, sinovdan o’tkazish va o’zlashtirish ishlarida ishtirok etib, katta tajribaga orttirdi.
“ ERIELL Group kompaniyasidagi faoliyatim menga bebaho tajriba orttirish, barcha sa’y-harakatlari Kompaniyalar guruhining  muvaffaqiyatga erishish va obro-e’tibor qozonishga qaratilgan ahil va inoq jamoaning bir qismiga aylanish imkonini berdi”,- deydi Sayfiddin Narzullayevich.

Ishdan bo’sh vaqtlarida qahramonimiz qiziqarli kitob o’qishni, shuningdek, imkon qadar oilasiga vaqt ajratishni afzal ko’radi.
Baxt nima degan savolimizga javob berar ekan, Sayfiddin Safarov: “Baxt-bu o’zini kerakli ekanligini his qilish, o’z ishining yetuk mutaxassisi, baxtli va farovon oila bo’shlig’i bo’lish” deb ta’kidlaydi.