August 29, 2022

Вклад братьев Нобель в нефтепромысел Ферганской долины

Вклад братьев Нобель в нефтепромысел Ферганской долины

Из большого семейства Нобелей (шведские изобретатели и промышленники) больше всех известен Альфред, ведь именно он является основателем научной премии. Но мало кто знает, что братья Нобель оставили свой след и на узбекской земле.

В 1879 году Людвиг, Роберт и Альфред основали в Баку «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», откуда поставляли керосин от берегов Каспия до Арала, берегов Сырдарьи и Амударьи. С начала перевозка шла верблюжьими караванами, после строительства Закаспийской железной дороги — грузовыми составами.

Братья Нобель волей исторической судьбы оказались первыми инвесторами в поиске и эксплуатации нефтяных месторождений на территории Центральной Азии, в том числе и на просторах Ферганской долины.

В сентябре 1904 года с глубины 278 м из разведочной скважины была получена первая на месторождении Чимион нефть. В том же году был организован нефтяной промысел Чимион – первый нефтепромысел на территории Туркестанского края. С этого времени началось зарождение нефтяной промышленности, характерной особенностью которой стали иностранные инвестиции в нефтяную промышленность.

В 1907 году нефтепромысел Чимион и Ванновский нефтеперегонный завод купила компания братьев Нобель. Так, «Товарищество братьев Нобель» контролировало основные нефтяные месторождения Ферганской долины.

Aka-uka Nobellarning Farg‘ona vodiysi neft sanoatiga qo‘shgan hissasi

Nobellar (shved ixtirochilari va sanoatchilari)ning katta oilasidan Alfred eng mashhuri, chunki u ilmiy mukofotning asoschisi hisoblanadi. Lekin aka-uka Nobellar o‘zbek zaminida o‘z izini qoldirganini ko‘pchilik bilmaydi.

1879 yilda Lyudvig, Robert va Alfred Bokuda “aka-uka Nobellarning neft qazib olish shirkati”ga asos solib, Kaspiy dengizi sohillaridan Orol dengizi, Sirdaryo va Amudaryo sohillarigacha kerosin yetkazib bergan. Dastavval tashish tuya karvonlari orqali, Kaspiyorti temir yo‘li qurilganidan so‘ng esa, yuk poezdlarida amalga oshirilgan.

Tarixiy taqdir taqozosi bilan aka-uka Nobellar O‘rta Osiyo, jumladan, bepoyon Farg‘ona vodiysidagi neft konlarini qidirgan va ishga tushirgan birinchi sarmoyadorlar hisoblanadi.

1904 yil sentyabr oyida 278 metr chuqurlikdan Chimyon konida qidiruv qudug‘idan birinchi neft olingan. O‘sha yili Turkiston o‘lkasi hududida birinchi neft koni bo‘lgan Chimyon neft koni tashkil etildi. O‘sha kundan boshlab neft sanoati paydo bo‘lishni boshladi. Neft sanoatiga xorijiy investisiyalar jalb etilganligi esa uning o‘ziga xos xususiyati bo‘ldi.

1907 yilda aka-uka Nobellar kompaniyasi tomonidan Chimyon neft koni va Vannov neftni qayta ishlash zavodi sotib olindi. Shu tariqa, “aka-uka Nobellar shirkati” Farg‘ona vodiysining asosiy neft konlarini nazorat qilar edi.