January 24, 2023

ERIELL: Сегодня студент – завтра специалист Компании

ERIELL: Сегодня студент – завтра специалист Компании

🇷🇺 ERIELL Group придаёт важное значение подготовке новых кадров, в том числе, оказывая прямую поддержку подготовке будущих специалистов нефтесервиса. Так за период 2020-2022 годов Группой компаний были оплачены контракты 116 студентов филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте.

В настоящий момент Группа компаний оплачивает контракты 66 «губкинцам».

За данный период ERIELL Group было трудоустроено 220 выпускников профильных вузов.

Производственную практику на объектах ERIELL прошли более 600 студентов.

Отметим, что сотрудничество ERIELL Group с филиалом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте является хорошим примером тесной интеграции высшей школы и производства.

2 июня 2017 года был заключён договор между ERIELL GmbH и филиалом РГУ на организацию проведения учебно-производственной практики.

За годы работы у Группы компаний сформировались надежные отношения с солидным числом партнерских вузов, прежде всего, отечественных, для поддержки развития местных высокопрофессиональных кадров. Сегодня в числе таких вузов: Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте, Ташкентский Государственный технический университет им. И. Каримова, Каршинский инженерно-экономический институт, Туринский Политехнический Университет в г. Ташкенте, Бухарский инженерно-технологический институт и др.

ERIELL: Bugun talaba– ertaga kompaniya mutaxassisi

🇺🇿 ERIELL Group yangi kadrlarni yetishtirish, jumladan, bo‘lajak neft servis mutaxassslarini tayyorlashda bevosita yordam ko‘rsatishga katta ahamiyat beradi. Shu bilan birga, 2020-2022 yillar davrida kompaniyalar guruhi tomonidan I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti Toshkent shahridagi filialining 116 nafar talabasining kontrakt shartnomasi to‘lab berildi.

Ayni paytda kompaniyalar guruhi 66 nafar “Gubkin” talabasining shartnomasini to‘lab bermoqda.

600 nafardan ortiq talabalar ERIELL ob'ektlarida ishlab chiqarish amaliyotini o‘tadi.

So‘nggi 3 yil ichida turli oliy o‘quv yurtlarining 220 nafar bitiruvchisi kompaniyalar guruhida o‘z mehnat faoliyatini boshladi.

Qayd etish lozimki, ERIELL Groupning I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft' va gaz universiteti Toshkent shahridagi filiali bilan hamkorligi oliy maktab va ishlab chiqarishni chambarchas bog‘lashning yorqin namunasi bo‘ldi.

2017 yil 2 iyunda ERIELL GmbH va RDU filiali o‘rtasida o‘quv-ishlab-chiqarish amaliyotini tashkil etish va o‘tkazish to‘g‘risida shartnoma imzolandi.

Ish faoliyati yillari davomida kompaniyalar guruhi mamlakatda yuqori professional kadrlarni qo‘llab-quvvatlash uchun qator nufuzli hamkor OTMlar, eng avvalo mahalliy universitetlar bilan ishonchli aloqalarni o‘rnatdi. Bugungi kunda shunday universitetlar qatorida I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti Toshkent shahridagi filiali, I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti o‘rin olgan.