June 20, 2022

Солнечный способ очистки нефти

Солнечный способ очистки нефти

Для очистки нефти теперь предлагается использовать энергию солнца. При этом процесс идет при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Учеными разработан полупроводник, который преобразует энергию солнца в химическую. Это упрощает очистку нефти от серосодержащих соединений.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Processes (https://www.mdpi.com/2227-9717/10/4/789). Разработка принадлежит российским учёным НИИ химии Университета Лобачевского.

Как считают авторы исследования, применение такой разработки может упростить процессы очистки нефти, сделать их более безопасными и экологичными. Кроме того, ещё одним плюсом является меньший износ оборудования на предприятиях, и, как следствие, увеличение срока его использования.

Quyosh yordamida neftni tozalash usuli

Endi neftni tozalash uchun quyosh energiyasidan foydalanish taklif qilinmoqda. Bunda jarayon xona harorati va atmosfera bosimida amalga oshiriladi.

Olimlar tomonidan quyosh energiyasini kimyoviy energiyaga o‘zgartiruvchi yarim o‘tkazgich ishlab chiqildi. Bu oltingugurt tarkibli birikmalardan neftni tozalashni yengillashtiradi.

Tadqiqotlar natijalari Processes (https://www.mdpi.com/2227-9717/10/4/789) ilmiy jurnalida nashr qilindi. Ishlanma Lobachevskiy Universiteti qoshidagi Kimyo ilmiy-tadqiqot institutining rossiyalik olimlariga tegishli.

Tadqiqot mualliflarining fikricha, bunday ishlanmani qo‘llash neftni tozalash jarayonlarini soddalashtiradi, ularni yanada xavfsiz va ekologik xavfsiz qiladi. Bundan tashqari, afzalliklaridan yana biri-korxonadagi uskunalarning eskirishini kamaytiradi, oqibatda ulardan foydalanish muddatlarini uzaytiradi.