August 16, 2022

Профсоюз сплачивает и знакомит с интересными местами

Профсоюз сплачивает и знакомит с интересными местами

По инициативе профсоюзного комитета и при поддержке руководства компании организована экскурсия для 21 водителя БПО «Бешкент» к историческому памятнику Самаркандской области – пещере Хазрата Дауда. Поездка состоялась 13 августа 2022 года, в рамках которой организованы паломничество и званный обед для участников экскурсии.

Пещера Хазрата Дауда или святого Давида расположена в селе Аксай в 40 км от Самарканда. Известно, что этот святой почитается сразу в трех мировых религиях: мусульмане его называют Хазрат Дауд, а православные и иудеи – Давид. Его история жизни окутана тайнами и легендами. По одной из легенд, у святого был дар пророчества и исцеления.

Сегодня пещера Хазрата Дауда известная святыня. Ежедневно ее посещают десятки паломников. Считается, что внутри сбываются загаданные желания, а просьбы, обращенные к святому, будут исполнены. Чтобы добраться до святыни, нужно подняться наверх, преодолев 1303 степени. На самом пике горы находится древняя мечеть, а сама пещера расположена на 200 ступеней ниже.

Kasaba uyushmasi qiziqarli joylar bilan tanishtiradi

Kasaba uyushmasi qo‘mitasi tashabbusi bilan kompaniya rahbariyati ko‘magida 21 nafar “Beshkent” IXB haydovchilari uchun Samarqand viloyatidagi tarixiy obida-Hazrati Dovud g‘origa sayohat tashkil etildi. Sayohat 2022 yilning 13 avgust kuni bo‘lib o‘tdi va uning doirasida ekskursiya ishtirokchilari uchun ziyorat va maxsus ziyofat tashkil etildi.

Hazrati Dovud yoki avliyo Dovud g‘ori Samarqanddan 40 km uzoqlikda, Oqsoy qishlog‘ida joylashgan. Ma'lumki, bu avliyo bir vaqtning o‘zida uchta jahon dini vakillari o‘rtasida hurmat qozongan: musulmonlar uni Hazrati Dovud, provoslav va yahudiylar esa David deb ataydi. Uning hayotiy hikoyasi sirlar va afsonalar bilan yo‘g‘rilgan. Bir afsonaga ko‘ra, avliyo bashorat qilish va davolash qobiliyatiga ega bo‘lgan.

Bugun Hazrati Davud g‘ori muqaddas qadamjo hisoblanadi. Unga har kuni o‘nlab ziyoratchilar tashrif buyuradi. Ichkarida niyat qilingan istaklar ro‘yobga chiqadi, avliyoga qilingan murojaatlar amalga oshadi, deb ishoniladi. Qadamjoga yetish uchun 1303 ta zinani bosib o‘tib, yuqoriga ko‘tarilish kerak. Tog‘ning eng yuqori cho‘qqisida qadimiy masjid joylashgan bo‘lib, g‘orning o‘zi esa 200 ta zina pastdan joy olgan.