March 27, 2023

История нефти и газа Узбекистана: крупнейший нефтеперерабатывающий завод 

История нефти и газа Узбекистана: крупнейший нефтеперерабатывающий завод

Бухарский регион – это не только древняя история и культура Узбекистана, но и природные богатства. Недра этой земли обладают большими природными ресурсами, в особенности, природным газом и нефтью.

В годы независимости развитие Узбекистана во многом зависело от формирования топливно-энергетической отрасли. Строительство Бухарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) стало историческим событием для страны. Завод возведен в Караулбазарском районе Бухарской области.

Работы по проектированию и строительству комплекса проводились на протяжении пяти лет консорциумом Technip (Франция). Первая очередь Бухарского НПЗ введена в эксплуатацию в 1997 году. В процессе постройки использовались инновационные достижения науки и техники в области переработки углеводородного сырья.

Как сообщается на официальном сайте ООО «Бухарский НПЗ», на заводе выпускается 18 видов продукции, среди которой: авиационное топливо, СПБТ-газ (углеводородный сжиженный топливный газ для коммунально-бытового потребления), дизельное топливо, топочный мазут, углеводородный растворитель, автомобильный неэтилированный бензин, пиролизный газолин, пропановый хладагент, техническая газовая сера и др.

В 2006-2008 годах на предприятии освоена технология производства экологически безопасного дизельного топлива, а в 2020 году на заводе впервые в истории Узбекистана запущено производство экологически чистого и высококачественного дизельного топлива классов Евро-4 и Евро-5.

O‘zbekiston neft va gaz tarixi: yirik neftni qayta ishlash zavodi

Buxoro hududi-bu O‘zbekistonning nafaqat qadimiy tarixi va madaniyati, balki tabiiy boyligi hamdir. Bu zamin katta tabiiy resurslar, ayniqsa, tabiiy gaz va neftga ega hisoblanadi.

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonning rivojlanishi ko‘p jihatdan yoqilg‘i-energetika sohasining shakllanishiga bog‘liq bo‘lgan. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi (NQZ) qurilishi mamlakat uchun tarixiy voqea bo‘ldi. Zavod Buxoro viloyatining Qoravul bozor tumanida qurildi.

Majmuani loyihalash va qurish bo‘yicha ishlar besh yil davomida Technip (Fransiya) konsorsiumi tomonidan olib borildi. Buxoro NQZning birinchi qismi 1997 yilda foydalanishga topshirildi. Qurilish jarayonida uglevodorod hom-ashyosini qayta ishlash sohasidagi fan va texnikaning innovasion yutuqlaridan foydalanildi.

“Buxoro NQZ” MChJ rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, zavodda 18 turdagi mahsulotlar, jumladan, aviasiya yoqilg‘isi, SPBYo-gaz (kommunal-maishiy iste'mol uchun uglevodorod suyultirilgan yoqilg‘i gazi), dizel yoqilg‘isi, mazut, uglevodorod erituvchi, etilensiz avtomobil' benzini, gazolin pirolizi, xladagent propan, texnik oltingugurt gazi va boshqalar ishlab chiqariladi.

2006-2008 yillarda korxonada ekologik toza dizel yoqilg‘isini ishlab chiqarish texnologiyasi o‘zlashtirilgan bo‘lsa, 2020 yilda zavodda O‘zbekiston tarixida ilk marta Yevro-4 va Yevro-5 sinfli ekologik toza hamda yuqori sifatli dizel yoqilg‘isini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi.