November 28, 2023

Интересное в отрасли: палитра нефти

Интересное в отрасли: палитра нефти

Какого цвета нефть? Многие, наверняка, ответят: «Конечно, черного!». Однако, она имеет целую палитру цветов и оттенков. А черный цвет, несмотря на свою популярность, не самый распространенный — чаще встречается коричневый оттенок. Бывают также изумрудно-зеленые, желтые, красноватые и бесцветные виды нефти. «Чистая» нефть, состоящая исключительно из углеводородов, аналогично воде, – почти прозрачна.
Продукты, получаемые при ее переработке, также имеют различные оттенки: дизель желтого цвета, в то время как бензин вообще не имеет оттенка.

Внешний вид нефти зависит от ее состава – сложной смеси углеводородов и примесей. Состав «черного золота» уникален и изменяется в зависимости от географического положения месторождения, глубины скважины и особенностей прилегающей почвы. Присутствие соединений серы или ионов металлов придает нефти зеленоватый оттенок, в то время как небольшое содержание смол и асфальтенов делает ее желтой.

Бесцветная нефть считается наиболее ценной из-за низкого содержания примесей, требующих минимальной очистки. Прозрачные углеводороды добывают в начале разработки месторождения, в то время как более темная нефть чаще распространена по мере углубления скважины.

Sohadan qiziqarli maʼlumotlar: neft palitrasi

Neftning rangi qanday? "Qora, albatta!" deyishingiz mumkin. Biroq, u ranglarning butun palitrasiga ega. Qora mashhurligiga qaramay, eng keng tarqalgan rang emas - jigarrang ko'proq uchrab turadi. Zumrad yashil, sariq, qizg'ish va rangsiz neft turlari ham mavjud. Faqat uglevodorodlardan tashkil topgan "toza" neft suvga o'xshaydi - deyarli shaffof.
Uni qayta ishlash natijasida olingan mahsulotlar ham turli xil ranglarga ega: dizel yoqilg'isi sariq, benzinda esa umuman rang yo'q.

Neftning ko'rinishi uning tarkibiga bog'liq - u uglevodorodlar va aralashmalarning murakkab natijasidir. "Qora oltin" tarkibi noyob bo'lib, konning geografik joylashuviga, quduqning chuqurligiga va qo'shni tuproqning xususiyatlariga qarab o'zgaradi. Oltingugurt birikmalari yoki metall ionlarining mavjudligi neftga yashil rang beradi, oz miqdordagi qatronlar va asfaltenlar esa uni sariq qiladi.

Rangsiz neft eng qimmatlisi hisoblanadi, chunki uning tarkibida kam miqdordagi aralashmalar mavjud bo'lib, ular minimal tozalashni talab qiladi. Shaffof uglevodorodlar konni oʻzlashtirishning dastlabki bosqichida qazib olinadi, quyuqroq neft esa quduq chuqurlashgani sari keng tarqalgan bo'ladi.