January 4, 2023

История нефти и газа Узбекистана: первые успехи и достижения

А знаете ли вы, что в 1951 году специалисты нефтегазовой промышленности Узбекистана первыми разработали и внедрили в практику добычи нефти систему автоматического контроля за работой скважин.

Это и другие интересные факты смотрите в нашей подборке в рубрике «История нефти и газа Узбекистана».

Факт 1️⃣. Первых геолого-нефтяников в Узбекистане начали готовить на горном факультете Среднеазиатского политехнического института в 1949 году.

Факт 2️⃣. Специалисты нефтегазовой промышленности Узбекистана первыми внедрили в практику бурение скважин с промывкой забоя технической водой. Это удалось сделать бригаде мастера А. Мамаджанова, применив новый метод. Коммерческая скорость бурения была доведена до 5558 м в месяц на станок, установив тем самым рекорд отрасли по скоростной проходке ствола скважины.

Факт 3️⃣. Самая глубокая разведочная скважина в Средней Азии была пробурена в 1966 году на территории Чуст-Пап (Наманганская область) – 5775 м.

Факт4️⃣. В 1986 году бригады специалистов нефтегазовой отрасли Узбекистана, завоевав высокий авторитет, выезжают в нефтяные районы Западной Сибири для оказания содействия при подземном и капитальном ремонте скважин.

Факт 5️⃣. С 1952 года в Узбекистане выходила многотиражная газета «Нефтяник Узбекистана».

O‘zbekistonning neft va gaz tarixi: ilk natijalar va muvaffaqiyatlar

1951 yilda O‘zbekistonning neft va gaz sanoati mutaxassislari birinchilardan bo‘lib quduqlar ishlashini avtomatik nazorat qilish tizimini ishlab chiqgan va uni neft qazib olish amaliyotiga joriy etganini bilasizmi?

Bu va boshqa qiziqarli faktlarni “O‘zbekistonning neft va gaz tarixi” ruknidagi tanlamalarimizda kuzating.

1️⃣ Fakt. O‘zbekistonda birinchi geolog-neftchilarni 1949 yilda O‘rta Osiyo politexnika institutining konchilik fakultetida tayyorlana boshlagan.

2️⃣ Fakt. O‘zbekiston neft-gaz sanoati mutaxassislari birinchilardan bo‘lib sanoatda ishlatiladigan suv bilan qazish joyini yuvish orqali quduqlarni burg‘ulashni amaliyotga joriy etdilar. Bunday natijaga usta A.Mamajonov brigadasi yangi usulni qo‘llagan holda erishishga muvaffaq bo‘ldi. Tijoriy burg‘ulash tezligi har bir qurilma uchun oyiga 5558 metrga yetkazilishi hisobiga quduq yonini kavlab borish tezligi bo‘yicha rekord o‘rnatildi.

3️⃣ Fakt. O‘rta Osiyodagi eng chuqur qidiruv qudug‘i 1966 yilda Chust-Pop (Namangan viloyati) hududida burg‘ulandi. Uning chuqurligi 5775 m bo‘lgan.

4️⃣ Fakt. 1986 yilda O‘zbekistonning neft-gaz sanoati mutaxassislari brigadasi yuksak obro‘-e'tibor qozongan holda G‘arbiy Sibirning neft tumanlariga yer osti quduqlarini kapital ta'mirlashda yordam berish uchun jo‘naydilar.

5️⃣ Fakt. 1952 yildan boshlab O‘zbekistonda “O‘zbekiston neftchisi” nomli ko‘p tirajli gazeta nashr etila boshlandi.