October 18, 2023

Внедрение альтернативного метода при строительстве скважин

Внедрение альтернативного метода при строительстве скважин

Коллаборация специалистов компаний ERIELL Well Solutions и ERIELL Oilfield Services Middle East DMCC позволила значительно сократить сроки строительства скважин и повысить экономическую эффективность их бурения.

Так, на скважине № 925 месторождения «Бостон», расположенного в Андижанской области, применен альтернативный метод крепления скважины эксплуатационной колонной 127 мм, позволивший сократить трудозатраты время более чем на 30 суток.

В рамках опытно-промышленных работ (ОПР) на первых этапах непосредственное участие на скважине принимали специалисты, имеющие богатый опыт в нефтегазовом деле. Среди них Якубов Руслан, Позилов Иномжон, Рузиев Самандар, Каримов Бахтиер.

Полученный опыт и новую технологию планируется применять повсеместно на месторождении «Бостон».

Quduqlar qurilishida muqobil usulni joriy etish

ERIELL Well Solutions va ERIELL Oilfield Services Middle East DMCC kompaniyalari mutaxassislarining hamkorligi quduqlarning qurilish muddatlarini sezilarli darajada qisqartirish va ularning iqtisodiy burg’ulash samaradorligini oshirish imkonini berdi.

Shunday qilib, Andijon viloyatida joylashgan “Boston” konidagi 925-sonli quduqda 127 mmlik ekspluatatsiya kolonnasi bilan quduqlarni mustahkamlashning alternativ usul qo’llanildi. Natijada bu usul mehnat sarfini 30 kundan ko’proqqa qisqartirish imkonini berdi.

Tajriba-sanoat ishlari (TSI) doirasida quduq qurilishining birinchi bosqichlarida neft-gaz sohasida boy tajribaga ega bo’lgan mutaxassislar bevosita ishtirok etdi. Ular orasida Yakubov Ruslan, Pozilov Inomjon, Ro’ziyev Samandar, Karimov Baxtiyorlar bor. Orttirilgan tajriba va yangi texnologiyani “Boston” konining hamma yerida qo’llash rejalashtirilgan.