December 28, 2022

ERIELL prof education: Порядка 800 специалистов повысили квалификацию

ERIELL prof education: Порядка 800 специалистов повысили квалификацию

44 потока слушателей прошли обучение в 2022 году на различных курсах корпоративного учебного центра ERIELL prof education в Ташкенте. Свою квалификацию повысили 789 специалистов.

В их числе сотрудники ERIELL Group и компаний-партнёров, в числе которых Enter Engineering, Sanoat Energetika Guruhi и других.

Обучение и повышение квалификации проходило в ходе тренингов по самым различных востребованным направлениям. В их числе, в частности, «Управление персоналом», «Профессиональное пользование Excel и работа с 1С», «Управление проектами», «Лидерство и командообразование», «Управление документооборотом» и другие.

Ряд курсов разработан для развития такого инновационного направления ERIELL Group, как Служба наклонного направленного бурения (ННБ), в частности, «Основы ННБ», «Проектирование наклонно-направленных скважин».

Также ERIELL prof education были продолжены курсы языковой подготовки, которые прошли более 40 человек.

Все тренинги корпоративного учебного центра в Ташкенте проводятся по тем направлениям, которые востребованы специалистами, с целью постоянного роста квалификации сотрудников Группы компании и партнёрских организаций, что даёт возможность постоянного развития конкурентоспособности в нефтесервисной и других сферах.

ERIELL prof education: 800 nafarga yaqin mutaxassis malakasini oshirdi

2022 yilda Toshkent shahridagi ERIELL prof education  korporativ o‘quv markazining turli kurslarida 44 tinglovchilar guruhi o‘qitildi.  789 nafar mutaxassislar o‘z malakasini oshirdi.

Ular orasida ERIELL Group va hamkor-kompaniyalar, jumladan, Enter Engineering, Sanoat Energetika Guruhi va boshqa kompaniyalar xodimlari bor.
O‘qitish va malaka oshirish turli eng talab yuqori bo‘lgan yo‘nalishlarga oid treninglar doirasida bo‘lib o‘tdi.

Xususan, “Xodimlarni boshqarish”, “Exceldan professional darajada foydalanish va  1S bilan ishlash”, “Loyihalarni boshqarish”, “Etakchilik va jamoani shakllantirish”, “Xujjat aylanishini boshqarish” va boshqa mavzular o‘rin olgan.

ERIELL Groupning qiya-yo‘naltirilgan burg‘ulash (QYB) xizmati, xususan, “QYB asoslari”, “Qiya-yo‘naltirilgan quduqlarni loyihalash” kabi innovasion yo‘nalishlarni rivojlantirish uchun bir qator kurslar ishlab chiqilgan.

Shuningdek, ERIELL prof educationda 40 dan ziyod kishi o‘qitilgan til o‘rgatish kurslari davom ettirildi. 

Toshkent shahridagi korporativ o‘quv markazining barcha treninglari Kompaniyalar guruhi va hamkor tashkilotlar xodimlarining malakasini doimiy ravishda oshirish maqsadida mutaxassislar tomonidan talab etiladigan yo‘nalish mavzulari bo‘yicha o‘tkaziladi. Bu esa neft'-servis va boshqa sohalarda raqobatbardoshlikni doimiy rivojlantirish imkonini beradi.