October 21, 2022

Проведено совещание по экономике проектов

Проведено совещание по экономике проектов

19 октября 2022 года в Региональном производственном объединении (РПО) ERIELL Group в г. Карши состоялось совещание с участием руководства экспедиций Группы компаний.

В ходе совещания проанализированы финансово-экономические показатели деятельности, возможности современных подходов к расходованию средств и ресурсов с целью целесообразности затрат и их экономии.

В обсуждении приняли участие руководители и главные специалисты Каршинской, Бухарской и Газлинской экспедиций, Управления текущего и капитального ремонта скважин, Отдела внутреннего контроля и аудита, Экономического отдела, специалисты Проектных офисов Департамента проектного управления Группы компаний.

Одним из основных направлений встречи стало обсуждение и анализ финансовых результатов завершенных строительством объектов. Предметный разговор вызвал большой интерес участников совещания, предоставил возможность обменяться опытом и мнениями, определить задачи, цели и механизм такого взаимодействия в будущем.

Принято решение о проведении краткого курса по основным положениям современной экономики для руководящего состава Экспедиций и Управления ТиКРС.

Запланировано проведение аналогичных встреч с участием ответственных лиц Сурхандарьинской, Ферганской и Устюртской экспедиций до конца октября, а также сделать такие совещания ежеквартальными.

Loyihalar iqtisodiyoti bo‘yicha yig‘ilish o‘tkazildi

Joriy yil 19 oktyabr kuni Qarshi shahridagi ERIELL Group Hududiy ishlab chiqarish birlashmasi (HIB) da Kompaniya guruhlarining ekspedisiya rahbarlari ishtirokida yig‘ilish bo‘lib o‘tdi.

Yig‘ilish doirasida faoliyatning moliyaviy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari, harajatlarning maqbulligi va ularni tejash maqsadida mablag‘lar hamda resurslar sarf etilishiga zamonaviy yondashuv imkoniyatlari tahlil qilindi.

Muhokamada Qarshi, Buxoro va Gazli ekspedisiyasi, Quduqlarni joriy va kapital ta'mirlash boshqarmasi, Ichki nazorat va audit bo‘limi, Iqtisodiyot bo‘limi rahbarlari va bosh mutaxassislari, Kompaniya guruhlari loyiha boshqaruvi departamentining loyiha ofislari mutaxassislari ishtirok etdi.

Yakunlangan qurilish ob'ektlarining moliyaviy natijalari muhokamasi va tahlili uchrashuvning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘ldi. Ko‘rgazmali suhbat yig‘ilish ishtirokchilarida katta qiziqish uyg‘otib, tajriba va fikrlar almashish, kelajakda bunday hamkorlikning vazifalari, maqsadlari hamda mexanizmlarini belgilab olish imkoniyatini taqdim etdi.

Ekspedisiya va QJVKT boshqarmasining rahbar tarkibi uchun zamonaviy iqtisodiyotning asosiy qoidalari bo‘yicha qisqa muddatli kurslar o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilindi.

Surxondaryo, Farg‘ona va Ustyurt ekspedisiyasining mas'ul shaxslari ishtirokida shunga o‘xshash uchrashuvlarni oktyabr' oyining yakuniga qadar o‘tkazish, shuningdek, bunday yig‘ilishlarni har kvartalda qilib turish rejalashtirildi.