December 15, 2022

На месторождения «Куйи Шаркий Бердах» получен приток газа

На месторождения «Куйи Шаркий Бердах» получен приток газа

На скважине №10 месторождения «Куйи Шаркий Бердах» в Республике Каракалпакстан специалистами ERIELL Group получен промышленный приток газа.

Работа велась в рамках проекта «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья», реализуемого ERIELL в качестве Генерального подрядчика. Заказчиком является АО «Узбекнефтегаз».

Специалистами Устюртской экспедиции было осуществлено бурение оценочно-эксплуатационной (ОЭ) скважины №10, при этом забой скважины составил 4500 м.

По результатам газоконденсатных и гидродинамических измерений на штуцере 20 мм был замерен дебит промышленного притока газа, который составил 444.360 тыс. кубометров в сутки.

12 декабря было завершено строительство данной скважины месторождения «Куйи Шаркий Бердах» и началась её передача Региональному заказчику - Устюртскому газодобывающему управлении АО «Узбекнефтегаз».

«Quyi Sharqiy Berdaq» konida gaz oqimi olindi

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi “Quyi Sharqiy Berdaq” konining 10-sonli qudug‘ida sanoat gaz oqimi olindi.

Bu boradagi ishlar “Uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” loyihasi doirasida olib borilmoqda. Loyihada ERIELL kompaniyasi bosh pudratchi, «O‘zbekneftgaz» AJ esa buyurtmachi hisoblanadi.

Ustyurt ekspedisiyasi mutaxassislari tomonidan 10-sonli baholash-ekspluatasiya qudug‘ini burg‘ulash amalga oshirilib, unda quduq chuqurligi 4500 m ni tashkil etdi.

Gaz kondensat va gidrodinamik o‘zgarishlar natijalariga ko‘ra, 20 mmlik shtuserda sutkalik debiti 444.360 ming kubometrni tashkil etgan sanoat gaz oqimi olindi.

12 dekabr kuni “Quyi Sharqiy Berdaq” konining mazkur qudug‘ini qurish ishlari yakunlandi va uni hududiy buyurtmachi-“O‘zbekneft'gaz” AJ Ustyurt gaz qazib olish boshqarmasiga topshirish boshlandi.