July 15, 2022

#Интересноевотрасли

Зачем нужны цифровые двойники в бурении
Сегодня в строительстве скважин всё активнее применяются «цифровые двойники», повторяя операции бурения через сложные математические модели. Прародителями этой технологии считаются симуляторы NASA со времен программы Apollo.

В 2021 году компания Accenture, один из лидеров мирового рынка цифровых технологий, внесла цифровых двойников в топ-5 стратегических технологических трендов.

Цель использования цифрового двойника заключается в моделировании процесса бурения и принятия ключевых решений в режиме реального времени.

Хороший эффект даёт применение цифрового двойника при бурении скважин с высокой температурой и давлением в сложной и неопределенной геологической среде путем оценки рисков, связанных с различными параметрами бурения.

Цифровые двойники используются для обеспечения правильной работы обсадочной колонны и цементирования. Моделирование проводится для определения оптимальной скорости спуска обсадной колонны, чтобы избежать повреждения пласта, а также для максимальной эффективности работы буровой установки.

Цифровой двойник применяется для непрерывного контроля и сравнения прогнозных показателей с показателями в реальном времени, что позволяет иметь раннее выявление любых возможных сбоев или проблем при строительстве скважины.

Сегодня цифровых двойников используют такие крупнейшие нефтегазовые компании, как британско-нидерландская Shell совместно со швейцарской Akselos и датской LICengineering, транснациональная нефтегазовая компания BP, итальянская Eni, норвежская Equinor, российская компания «Газпром нефть».

Burg'ulashda raqamli egizaklar nima uchun kerak

Bugungi kunda quduqlarni qurishda "raqamli egizaklar"dan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Bu usulda murakkab matematik modellar orqali burg'ulash operatsiyalari takrorlanadi. Bunday texnologiya dastlab Apollon dasturi asosida yaratilgan NASA simulyatorlarida qo'llanilgan.

2021-yilda global raqamli texnologiyalar bozorining yetakchilaridan biri bo‘lgan Accenture kompaniyasi, raqamli egizaklarni strategik texnologiyalar va trendlarning top-5 taligiga kiritdi.

Raqamli egizakdan foydalanishdan maqsad real vaqtda asosiy qarorlarni qabul qilish uchun burg'ulash jarayonini simulyatsiya qilishdan iborat.

Har xil burg'ulash parametrlari va xavflarni baholash, murakkab va noaniq geologik muhitda yuqori harorat va bosimli quduqlarni burg'ulashda raqamli egizakdan foydalanish yaxshi samara beradi.

Raqamli egizaklar kolonna va sement ishlarining to'g'ri bajarilishini ta'minlash uchun qo'llaniladi. Modellashtirish qatlam shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun korpusning optimal ishlash tezligini aniqlash, shuningdek, burg'ulash uskunasining samaradorligini oshirish uchun amalga oshiriladi.

Raqamli egizak prognoz ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida kuzatib borish va solishtirish uchun ishlatiladi, bu quduq qurish paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar yoki muammolarni vaqtida aniqlash va oldini olish imkonini beradi.

Bugungi kunda raqamli egizaklardan Britaniya va Niderlandiyaning Shell kompaniyasi Shveytsariyaning Akselos va Daniyaning LICengineering kompaniyasi bilan hamkorlikda, BP transmilliy neft va gaz kompaniyasi , Italiyaning Eni, Norvegiyaning Equinor, Rossiyaning Gazprom Neft kabi yirik neft va gaz kompaniyalari foydalanmoqda.