December 18, 2023

Углеводороды в нашей жизни: пенополиуретан

Углеводороды в нашей жизни: пенополиуретан

Пенополиуретан, или ППУ – материал, изначально созданный для космических технологий. Сегодня он настолько прочно вошел в нашу жизнь, что уже не кажется чем-то удивительным.

В чем же его особенность? ППУ состоит из инертного газа на 85–90%, внутри него содержатся миллиарды мелких пузырьков, делающих его суперлегким и прочным, позволяя обеспечивать низкую теплопроводность.

В основной состав этого материала входят продукты нефтяной промышленности – полиизоцианат и полиол. При вступлении в химическую реакцию они создают что-то вроде бронированного покрытия, которое выдерживает значительные нагрузки.

Пенополиуретан можно наносить на поверхность разными способами – литьем, напылением, заливкой, прессованием и так далее. Сфера применения ППУ довольна широка, однако основной считается теплоизоляция помещений.

Одной из уникальных особенностей является его долговечность. При условии, что утеплитель не будет иметь прямого контакта с окружающей средой, срок его службы может составлять до 50 лет. Кроме того, материал не выделяет вредных веществ и не горит.

Uglevodorodlar bizning hayotimizda: ko’pikli poliuretan

Ko’pikli poliuretan yoki PPU – dastlab kosmik texnologiyalar uchun yaratilgan material hisoblanadi. Bugungi kunda u hayotimizga shunchalik singib ketganki, nimadir bilan ajablantirish qiyindek tuyuladi.

Xo’sh, uning o’ziga xosligi nimada? PPU 85-90 % inert gazdan tashkil topgan bo’lib, ichida uni super yengil va chidamli qiladigan, past issiqlik o’tkazuvchanlikni ta’minlashga imkon beradigan milliardlab mayda ko’piklar mavjud.

Ushbu materialning asosiy tarkibiga neft sanoati mahsulotlari –poliizotsinat va poliol kiradi. Kimyoviy reaksiyaga kirganda ular ancha-muncha og’irliklarga bardosh beradigan zirhli qoplama singari narsalarni yaratadi.

Ko’pikli poliuretanni yuzaga turli usullar bilan-quyish, to’ldirish, sepish, presslash va boshqa yo’llar bilan qo’llash mumkin. PPUni qo’llash sohasi juda keng, biroq asosiysi binolarning termoizolyatsiyasi hisoblanadi.

Chidamlilik o’ziga xos xususiyatlaridan biri sanaladi. Isitkichning atrof-muhit bilan bevosita aloqa qilmagan sharoitda uning xizmat qilish muddati 50 yilni tashkil etishi mumkin. Bundan tashqari, material zararli moddalar ajratib chiqarmaydi va yonmaydi.