April 8

ERIELL на пути к цифровизации и оптимизации бизнес-процессов

ERIELL на пути к цифровизации и оптимизации бизнес-процессов

В ERIELL Group состоялся вебинар, посвященный цифровизации бизнес-процессов, организованный Администрацией Исполнительного Директора и Научно-техническим центром Группы компаний (НТЦ).

Основной вопрос участников заключался в том, как можно реализовать цифровизацию и автоматизацию в ERIELL Group, поскольку это масштабное предприятие требует стратегического подхода. Поэтому важно начать с оценки текущего состояния бизнес-процессов, выявления нюансов и определения областей, где автоматизация и цифровизация могут принести наибольшую пользу.

В качестве спикеров на вебинаре выступили Сулейманов Одил Шухратович, Начальник Службы перспективного развития в Администрации Исполнительного Директора, и Нуманов Назар Андреевич, Руководитель НТЦ. Они поделились своими знаниями и опытом реализации текущих проектов, включая контроль поручений, Dashboard HR, автоматизацию эксплуатации легкового автотранспорта, автоматизацию HSE с применением искусственного интеллекта и другие.

НТЦ Группы компаний проводит аналитическую работу с международными компаниями, обмениваясь опытом и изучая высокотехнологичные продукты с возможностью цифровых решений с применением машинного обучения. Основная цель - процесс непрерывного совершенствования.

ERIELL Group активно движется в направлении цифровизации бизнес-процессов, призывая всех сотрудников уделять особое внимание и принимать активное участие в инициировании проектов.

Руководство считает, что цифровизация и автоматизация — это необходимость для бизнеса. Только совместная работа по внедрению инновационных технологий обеспечит еще больший успех и сделает ERIELL Group еще более конкурентоспособной на мировом рынке нефтесервиса.

ERIELL biznes-jarayonlarni raqamlashtirish va optimallashtirish yo’lida

ERIELL Groupda biznes-jarayonlarni raqamlashtirishga bag’ishlangan vebinar bo’lib o’tdi. Ishtirokchilarning asosiy savoli ERIELL Groupda raqamlashtirish va avtomatlashtirishni qanday amalga oshirish mumkinligi to'g'risida bo'ldi. Chunki  bu strategik yondoshuvni talab etuvchi yirik ko'lamdagi korxonadir. Shuning uchun  biznes-jarayonlarning joriy holatini baholash, farqlarni aniqlash, avtomatlashtirish va raqamlashtirish eng ko'p foyda keltirishi mumkin bo'lgan sohalarni belgilab olishdan boshlash muhim.

Vebinarda Ijrochi direktor administratsiyasida istiqbolli rivojlanish xizmati boshlig’i Suleymanov Odil Shuxratovich va Ilmiy-texnika markazi rahbari No’monov Nazar Andreyevich spikerlar sifatida ma’ruza o’qidi. Ular o’zlarining shu kundagi loyihalarini amalga oshirish, jumladan topshiriqlarni nazorat qilish, Dashboard HR, Yengil avtotransportlardan foydalanishni avtomatlashtirish, sun’iy ongni qo’llagan holda HSEni avtomatlashtirishga oid bilimlari va tajribalari bilan o’rtoqlashdi.

Kompaniyalar guruhining ITM xalqaro kompaniyalar bilan tahliliy ishlar olib borib, tajriba almashmoqda va mashinaviy o’qitishni qo’llagan holda raqamli yechimlar yordamida yuqori texnologiyali mahsulotlarni o’rganmoqda. Vebinardan ko’zlangan asosiy maqsad- uzluksiz takomillashib borish jarayonidan iborat.

ERIELL Group biznes-jarayonlarni raqamlashtirish sari olg’a borib, barcha xodimlarini alohida e’tibor berishga va loyihalarni ishga tushirishda faol qatnashishga chaqiradi. Rahbariyatning fikricha, raqamlashtirish va avtomatlashtirish –bu biznes uchun juda zarurdir. Faqatgina innovatsiya texnologiyalarini joriy etish bo’yicha qo’shma ishlar yanada ko’proq muvaffaqiyatlarni ta’minlaydi va ERIELL Groupni jahon neft servis bozorida yanada raqobatbardosh qiladi.