February 10, 2023

Нефтегазоконденсатное месторождение «Сардоб»: древнее хранилище углеводородов

Нефтегазоконденсатное месторождение «Сардоб»: древнее хранилище углеводородов

Бухаро-Хивинский нефтегазоносный регион самый обширный по сравнению с другими нефтегазоносными регионами страны. В его пределах уже выявлено более 195 месторождений, причем в основном газовые и газоконденсатные. Среди многочисленных газовых месторождений есть одно уникальное нефтегазоконденсатное месторождение – «Сардоб».

Свое название оно получило в честь названия древнего хранилища воды в пустынных районах – сардоб. Как и сложное инженерное и архитектурное сооружение, служившее в древности для сбора и накопления больших масс воды, нефтегазоконденсатное месторождение «Сардоб» является местом скопления газа и нефти.

«Сардоб» находится в Кашкадарьинской области, в 65 км от города Коравулбазар (Бухарская область). Оно открыто в 1979 году, а в 1985 году введено в эксплуатацию.

Данное месторождение расположено в равнинной части пустыни Кузылкум на высоте 290-310 м. Как сообщается на информационном портале malumot.ru, пластовое давление на месторождении составляет 32,6 МПа, а поверхность газонефтяного контакта условно принята на уровне 2436 м. Газ месторождения – полусухой, метан.

Нефтегазоконденсатное месторождение «Сардоб» не стоит путать с Сардобским месторождением горной руды, известное также еще с древних времен.

ERIELL Group является Генеральным подрядчиком проекта по освоению месторождения «Сардоб» Заказчика ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi.

“Sardob” neft-gaz kondensat koni: uglevodorodlarning qadimiy ombori

Buxoro-Xiva neft-gazga boy hudud mamlakatimizning boshqa neft-gazga boy hududlari bilan solishtirganda eng katta ko‘lamdagi hudud hisoblanadi. Uning chegaralarida 195 dan ortiq konlar, asosan, gaz va gaz kondensat konlari aniqlangan. Ko‘p sonli gaz konlari orasida bitta noyob- “Sardob” neft-gaz kondensat koni bor.

U cho‘l hududlaridagi qadimiy suv ombori-sardob nomi sharafiga o‘z nomini oldi. Qadimda katta suv massalarini yig‘ish va to‘plash uchun xizmat qilgan murakkab muhandislik va me'moriy inshoot kabi “Sardob” neft-gaz kondensat koni gaz va neft to‘planadigan joy hisoblanadi.

«Sardob» koni Qashqadaryo viloyatida, Qoravulbozor (Buxoro viloyati) shahridan 65 kilometr uzoqlikda joylashgan. U 1979 yilda ochilgan, 1985 yilda esa foydalanishga topshirilgan.

Mazkur kon Qizilkum cho‘lining tekis qismida 290-310 metr balandlikda joylashgan. malumot.ru axborot portalining xabar berishicha, konning qatlam bosimi 32,6 MPani tashkil etadi, gaz-neft kontaktining yuzasi esa shartli ravishda 2436 metr daraja deb qabul qilingan. Kondagi gaz– chala quruq, metan.

“Sardob” neft-gaz kondensatini qadim zamonlardan beri ma'lum bo‘lgan Sardoba tog‘-kon rudalari koni bilan adashtirmaslik kerak.

ERIELL Group kompaniyasi buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK ning “Sardob” konini o‘zlashtirish bo‘yicha loyihaning Bosh pudratchisi hisoblanadi.