March 1, 2022

ERIELL: Введены скважины на двух месторождениях

ERIELL: Введены скважины на двух месторождениях

ERIELL Group 21-23 февраля 2022 года введены в эксплуатацию скважины на месторождениях «Куйи-Сургиль» и «Ходжиказган». Обустройство нефтегазовой инфраструктуры реализуется в рамках проекта «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2022 гг.».

В частности 21 февраля осуществлен ввод в эксплуатацию скважины №13 месторождения «Куйи Сургиль» Устюртского газодобывающего управления (Республика Каракалпакстан). Выполнено строительство газопровода-шлейфа диаметром 108х6 мм и протяженностью 1,792 км.

23 февраля введена в эксплуатацию скважина №59 месторождения «Ходжиказган» Газлийского нефтегазодобывающего управления (Бухарская область). Здесь также выполнено строительство газопровода-шлейфа диаметром 114х8 мм и протяженностью 922,39 погонных метра (пм).

Кроме того, 23 февраля подключены к средствам электрохимзащиты (ЭХЗ) две скважины №№ 56 и 65 месторождения «Шаркий Бердах» Устюртского газодобывающего управления (Республика Каракалпакстан).

Добавим, что заказчиком проекта является АО «Узбекнефтегаз». ERIELL Group оказывает услуги по обустройству нефтегазовой инфраструктуры на месторождениях УНГ в качестве Генерального подрядчика.

ERIELL: Ikkita konda quduqlar ishga tushirildi

Joriy yilning 21-23 fevral kunlari ERIELL Group tomonidan «Quyi-Surgil» va «Xojaqazg‘on» konlarida quduqlar ishga tushirildi. Neft' va gaz infratuzilmasini obodonlashtirish «2017-2021 yillarda uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi» doirasida amalga oshirilmoqda.

Xususan, 21 fevral kuni Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasi (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) «Quyi Surgil» konining №13-qudug‘i ishga tushirildi. Diametri 108x6 mm va uzunligi 1,792 km bo‘lgan shleyfli gaz quvuri qurilishi amalga oshirildi.

23 fevral kuni Gazli neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi (Buxoro viloyati) «Xo‘jaqazg‘on» konining №59-sonli qudug‘i ishga tushirildi. Bu yerda shuningdek diametri 114x8 mm va uzunligi 922,39 pm bo‘lgan shleyfli gaz quvuri qurilishi amalga oshirildi.

Bundan tashqari, 23 fevral kuni Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasi (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) «Sharqiy Berdaq» konining №№ 56 va 65-sonli ikkita qudug‘i elektr kimyo himoya (EKH) vositalariga ulandi.

«O‘zbekneft'gaz» AJ loyiha buyurtmachisi hisoblanishini ta'kidlash joiz. ERIELL Group tomonidan O‘NG konlarida Bosh pudratchi sifatida neft' va gaz infratuzilmalarini obodonlashtirish xizmatlarini ko‘rsatmoqda.