April 28, 2022

Поощрены бригады с лучшими показателями по промышленной безопасности

Поощрены бригады с лучшими показателями по промышленной безопасности

Для специалистов Сурхандарьинской экспедиции ERIELL Group, работающих в вахтовых условиях на месторождении «Мустакилликнинг 25 йиллиги», было организовано специальное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда.

«М-25» является месторождением повышенной сложности и одновременно очень перспективным. Бурение здесь зачастую ведётся в условиях высокого пластового давления агрессивного газа с повышенным содержанием сероводорода.

Поэтому работа по освоению месторождения требует от буровиков и других специалистов хороших знаний и чёткого применения правил промышленной безопасности и охраны труда.

В ходе мероприятия, которое вёл начальник Отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Сурхандарьинской экспедиции Компании Фаррух Муртазаев, состоялся обмен мнениями по улучшению навыков применения тех правил, которые служат безопасности человека. Особенно при работе в сложных условиях.

Буровым бригадам, отличившимся лучшими показателями при соблюдении требований промышленной безопасности, была выражена благодарность от руководства Сурхандарьинской экспедиции, и вручены памятные подарки.

Sanoat xavfsizligi bo‘yicha eng yaxshi brigadalar rag‘batlantirildi

«Mustaqillikning 25 yilligi» konida vaxta sharoitlarida ishlayotgan xodimlar uchun Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan maxsus tadbir tashkil etildi.

«M-25» nihoyatda murakkab va shu bilan birga juda istiqbolli kon hisoblanadi. Bu yerda burg‘ilash ishlari ko‘pincha tarkibida yuqori darajada vodorod sul'fid mavjud bo‘lgan agressiv gazning qatlamli bosimi sharoitlarida olib boriladi.

Shuning uchun konni o‘zlashtirish bo‘yicha ishlar burg‘ichilar va mutaxassislardan yaxshi bilimga ega bo‘lish va sanoat xavfsizligi va mehnat muhofazasi bo‘yicha qoidalarni aniq qo‘llay olishni talab etadi.

Surxandaryo ekspedisiyasi Sanoat xavfsizligi, mehnat va atrof-muhit muhofazasi bo‘limi boshlig‘i Farrux Murtazaev olib borgan tadbir davomida inson xavfsizligiga xizmat qiluvchi qoidalarni ayniqsa, murakkab sharoitlarda ish olib borishda qo‘llash ko‘nikmasini yaxshilash, bo‘yicha fikr almashildi.

Sanoat xavfsizligiga rioya qilishda eng yaxshi ko‘rsatkichlari bilan o‘zini ko‘rsatgan burg‘ilash brigadalariga Surxandaryo ekspedisiyasi rahbariyati nomidan minnatdorchilik bildirildi, esdalik sovg‘alar topshirildi.