May 26, 2023

Бурение на «Западном Куйи Сургиле»

Бурение на «Западном Куйи Сургиле»

На месторождении «Западный Куйи Сургиль» начато бурение параметрической скважины № 1П. Контроль бурения проводится со стороны Сурхандарьинской экспедиции. Для бурения задействована буровая установка ZJ-70-DBS, оснащенная верхним силовым приводом, под руководством буровых мастеров Умирова С. и Аллаерова Д.

Проектная глубина скважины составляет 6500 м, это первая скважина на этом месторождении с такой глубиной.

Буровые работы проводятся с целью изучения геологического строения и перспектив газоносности юрских и палеозойских отложений, а также выделения целевых поисковых объектов на газ. Для этого при бурении скважины планируется отобрать 308 м кернового материала с последующим его изучением и проведением ряда комплексов геофизических исследований (ГИС).

“G‘arbiy Quyi Surg‘il” konida burg‘alash ishlari

“G‘arbiy Quyi Surg‘il” konida 1P-sonli parametrli quduqni burg‘ulash ishlari boshlandi. Burg‘ulash nazorati Surxandaryo ekspedisiyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Quduqni burg‘ulash uchun burg‘ulash ustalari Umirov.S va Allaerov.D rahbarligi ostida yuqori quvvatli uzatma bilan jihozlangan ZJ-70-DBS burg‘ulash qurilmasi ishga solindi.

Quduqning loyiha chuqurligi 6500 metrni tashkil etib, bu kondagi mazkur chuqurlikdagi birinchi quduq hisoblanadi.

Burg‘ulash ishlari yura va paleozoy qatlamlarining geologik tuzilishi va gazga boy istiqbollari, shuningdek, gaz bo‘yicha maqsadli qidiruv ob'ektlarini aniqlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Buning uchun quduqni burg‘ulashda 308 metrli kern materialini keyinchalik uni o‘rganish va qator geofizik tadqiqotlar komplekslari (GMT) ni o‘tkazish bilan ajratib olish rejalashtirilgan.