August 10, 2023

Совещание по итогам деятельности за июль

7 августа состоялось совещание, на котором рассматривались результаты работы Группы ERIELL РБЕ «Средняя Азия» за прошедший месяц.

Мероприятие проходило в онлайн-формате. Руководители Головного Ташкентского, а также Каршинского, Устюртского, Ферганского и Сурхандарьинского офисов отчитались о проделанной работе за июль, рассмотрели темы, вынесенные на повестку дня, обсудили возникшие вопросы и пути их решения.

Департамент управления проектами представил отчет по объемам выполненных работ. Была заслушана информация по региональным экспедициям.
Рассматривались: показатели результативности выполнения производственной программы 3+9 на 2023 г.; выполнение протокольного поручения предыдущего совещания; состояние ПБ, ОТ и ООС; обеспечение легковым автотранспортом и тампонажной техникой; ведение работ и организация производства по вышкомонтажным работам, а также с колтюбинговой установкой в бурении и ТКРС, доклад по строительству нефтегазовых объектов.

На совещании были озвучены показатели по проходке, отмечены лучшие экспедиции, высказаны предложения по улучшению деятельности. Определен приоритет закупа и поставки необходимого оборудования. Принято решение о формировании нового регламента учета времени буровых установок.
Был поднят вопрос о принятии в работу производственной программы 6+6 на 2023 г.

Все вопросы, предложения и выводы были отражены в итоговом протоколе.

Iyul oyidagi faoliyat yakunlari bo’yicha yig’ilish

Joriy yilning 7 avgust kuni yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda ERIELL Group “O’rta Osiyo” MBB ning o’tgan oydagi faoliyat natijalari ko’rib chiqildi.

Tadbir onlayn tarzda o’tkazildi. Toshkendagi Bosh, shuningdek, Qarshi, Ustyurt, Farg’ona va Surxondaryo ofislar raxbarlari tomonidan iyul oyida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotlar tinglandi, kun tartibidagi masalalar ko’rib chiqildi, yuzaga kelgan muammolar va ularni hal etish yo’llari muhokama qilindi.

Loyihalarni boshqarish departamenti bajarilgan ishlar ko’lami bo’yicha hisobot taqdim etdi. Hududiy ekspeditsiyalar haqidagi ma’lumotlar tinglandi.
Quyidagilar ko’rib chiqildi: 2023 yilga mo’ljallangan 3+9 ishlab chiqarish dasturining amalga oshirish bo’yicha samaradorlik ko’rsatkichlari, oldingi yig’ilishda tayinlangan protokol topshiriqlarning bajarilganligi, SX, MM va AMM holati, yengil avtotransport va tamponaj texnika bilan ta’minlash, QJKT va burg’ulashda koltyubing qurilmasi, vishkomontaj ishlari bo’yicha ishlab chiqarishni tashkil etish hamda faoliyatni olib borish, neft-gaz ob’yektlari qurilishi bo’yicha ma’ruzalar tinglandi.

Yig’ilishda kovlab borish bo’yicha ko’rsatkichlar e’lon qilindi, eng yaxshi ekspeditsiyalar qayd etildi, faoliyatni yaxshilash bo’yicha takliflar bildirildi.
Kerakli uskunalarni xarid qilish va yetkazib berish kabi ustuvorlar belgilab olindi. Burg’ulash qurilmalari vaqtini hisobga olish bo’yicha yangi reglamentni tuzish tog’risida qaror qabul qilindi.

Ish jarayoniga 2023 yilga mo’ljallangan 6+6 ishlab chiqarish dasturini qabul qilish masalasi o’rtaga tashlandi.

Barcha savollar, takliflar va xulosalar yakuniy bayonnomada o’z aksini topdi.