April 13, 2022

ERIELL: О ходе работы по увеличению добычи углеводородов

ERIELL: О ходе работы по увеличению добычи углеводородов

ERIELL Group по проекту «Программа мер по увеличения добычи углеводородного сырья на 2017-2022 гг.» на сегодняшний день задействовано 14 буровых установок.

Работы по бурению в рамках данного проекта в настоящее время ведутся одновременно на 10 скважинах.

Исходя из проектно-сметной документации, в ходе реализации данного проекта используются буровые установки (БУ) разного типа.
Так, в Устюртском регионе для бурения скважины №23 месторождения «Куйи Сургиль» задействована буровая установка ZJ-70 грузоподъемностью до 450 тонн и проектной глубиной 4 300 метров. На сегодняшний день забой скважины №23 составляет 3248 м и продолжается бурение под 139,7 мм эксплуатационной колонной.

Буровые установки «Уралмаш 4Э» и «Уралмаш 3Д» грузоподъемностью до 320 тонн также используются компанией ERIELL в рамках данного проекта. В настоящее время этими БУ осуществляются работы по бурению на месторождениях «Алан», «Шуртан» и «Зеварда».

Кроме этого, для дальнейшего ведения работ на глубоких скважинах Устюртского участка планируется привлечь дополнительно несколько буровых установок типа ZJ-70 для бурения на месторождениях «Куйи Сургиль» и «Шаркий Бердах».

Добавим, что ERIELL Group оказывает услуги по бурению на данных месторождениях в качестве Генерального подрядчика. Реализация проекта «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья» ведется компанией совместно с АО «Узбекнефтегаз» с 2017 года.

ERIELL: Uglevodorod qazib olishni oshirish bo‘yicha ishlarning borishi to‘g‘risia

ERIELL Group «2017-2022 yillarda uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni ko‘paytirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi» loyihasi dorasida bugungi kunga qadar 14 ta burg‘ilash uskunalari jalb qilingan.

Hozirgi kunda mazkur loyiha doirasida bir vaqtning o‘zida10 ta quduqda burg‘ilash bo‘yicha ishlar olib borilmoqda.

Loyiha -smeta xujjatlaridan kelib chiqqan holda, ushbu loyihani amalga oshirish jarayonida har xil turdagi burg‘ilash uskunalaridan (BU) foydalaniladi.
Shunday qilib, Ustyurt mintaqasida «Quyi Surgil» konining №23-sonli qudug‘ini burg‘ilashda yuk ko‘tarish quvvati 450 tonnagacha, loyiha chuqurligi 4 300 metr bo‘lgan ZJ-70 burg‘ilash uskunasi jalb qilindi. Hozirgi kunda №23 sonli quduq koni 3248 m tashkil etadi va 139,7 mm ekspluatision ustun ostida burg‘ilashni davom ettirmoqda.

ERIELL kompaniyasi tomonidan ushbu loyiha dorasida shuningdek, «Uralmash 4E» va «Uralmash 3D» yuk ko‘tarish quvvati 320 tonnagacha bo‘lgan burg‘ilash uskunalaridan foydalanilmoqda. Hozirgi vaqtda BUlar bilan «Alan», «Sho‘rtan» va «Zevarda» konlarida burg‘ilash bo‘yicha ishlar amalga oshirilmokda.

Bundan tashqari, Ustyurt hududidagi chuqur quduqlarda keyingi ishlarni amalga oshirish uchun «Quyi Surgil» va «Sharqiy Berdaq» konlarida bug‘ilash uchun ZJ-70 turidagi qo‘shimcha ravishda bir kancha burg‘ilash uskunalarini jalb qilish rejalashtirilgan.

Shuni qo‘shimcha qilib aytamizki, ERIELL Group ushbu konlarda Bosh pudradchi sifatida burg‘ilash bo‘yicha xizmatlarini taqdim etadi. “Uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni ko‘paytirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” loyihasini amalga oshirish «O‘zbekneftegaz» AJ kompaniyasi bilan hamkorlikda 2017 yildan buyon birga olib borilmoqda.