March 17, 2022

ERIELL: На скважине месторождения «Шимолий Майманак» получен приток газа

ERIELL: На скважине месторождения «Шимолий Майманак» получен приток газа

ERIELL Group на месторождении «Шимолий Майманак» (Кашкадарьинская область) успешно завершены работы по бурению и освоению скважины № 16НН с получением промышленного притока газа дебитом 320 тысяч кубометров в сутки.

В реализации данного проекта на территории контракта с ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SEG), активно участвовала буровая бригада №53 Бухарской экспедиции.

Введение скважины в эксплуатацию состоялось 9 марта 2022 года.

Фактический забой наклонно-направленной скважины № 16 составил 2 607 м.

Промышленный приток газа получен на 12 мм штуцере.

Добавим, что ERIELL Group с 2021 года ведёт работы в качестве Генерального подрядчика на объектах Sanoat Energetika Guruhi в рамках проекта по строительству эксплуатационных скважин и газотранспортной системы. География проекта охватывает месторождения Карши-Бухарского региона, Республики Каракалпакстан и Ферганской долины.

ERIELL: “Shimoliy Maymanak” konidagi quduqda gaz oqimi olindi.

ERIELL Group tomonidan “Shimoliy Maymanak” (Qashqadaryo viloyati) konida № 16NN qudug‘ini burg‘ulash va o‘zlashtirish orqali bir kecha – kunduzda 320 ming kubometr sanoat gaz oqimi olish boshlandi.

Mazkur Sanoat Energetika Guruhi (SEG) MChJ XK shartnomasi doirasida ushbu loyihani amalga oshirishda Buxoro ekspedisiyasining №53 – burg‘ulash brigadasi faol ishtirok etdi.

2022 yilning 9 martida quduq foydalanishga topshirildi.

16-nishab-yo‘naltirilgan amaldagi qazilishi 2 607 m ni tashkil etdi.

Sanoat gazi oqimi 12 mm li shtuserda olindi.

Qo‘shimcha qilish mumkinki, ERIELL Group 2021 yildan boshlab Sanoat Energetika Guruhi ob'ektlarida Bosh pudratchi sifatida ekspluatasiya quduqlari va gaztransport tizimlarini qurish loyihasi doirasida ishlar olib boradi. Loyiha geografiyasi Qarshi-Buxoro hududi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Farg‘ona vodiysi konlarini qamrab oladi.