February 22

В SIUT проводится цикл семинаров по геологоразведке

В SIUT проводится цикл семинаров по геологоразведке

Геологоразведка, как ключевая отрасль в изучении и освоении минеральных ресурсов, играет важную роль в современной индустриальной и экономической деятельности. Обучение в области геологоразведки представляет собой не только освоение технических навыков и специализированных знаний, но и возможность стать частью коллектива ERIELL Group.

В рамках стремления к комплексной подготовке студентов в SIUT налажено проведение семинаров и тренингов ведущими специалистами инженерной сферы. Так, 21 февраля текущего года состоялся семинар на тему «Геологоразведка: введение в профессию». Организатором и ведущим семинара стал высококвалифицированный геолог Гайрат Расулович Чиникулов, начальник геологоразведочного управления ООО СП Triangul Metals Tebinbulak.

На мероприятии Гайрат Чиникулов поделился своими знаниями и опытом в геологоразведке, предоставив студентам ценную информацию о ее видах, этапах, а также о добыче и бурении скважин, используемых в этой сфере.

«Геологи играют ключевую роль в обеспечении энергетического потенциала страны и запасов минеральных ресурсов», - подчеркнул Г. Чиникулов.

Цель семинара заключалась в формировании у студентов научного взгляда на геологию и геологоразведку, а также укреплении знаний в этой области. Студенты также узнали о развитии минералогии, гидрогеологии, инженерной геологии и других направлениях.

В заключение семинара прошла дискуссия, в ходе которой студенты получили подробные ответы на свои вопросы. Особое внимание было уделено обсуждению перспектив карьеры для будущих инженеров и геологов.

SIUTda geologik-qidiruv bo'yicha seminarlar sikli bo'lib o'tmoqda

Geologik-qidiruv mineral resurslarni o’rganish va o’zlashtirishda asosiy soha sifatida zamonaviy sanoat va iqtisodiy faoliyatda muhim o’rin tutadi. Geologik-qidiruv sohasida tahsil olish o’zida nafaqat texnik ko’nikmalar va ixtisoslashtirilgan bilimlarni o’zlashtirish, balki yana ERIELL Group jamoasining bir qismiga aylanish imkoniyatini ham ifoda etadi.

Talabalarni kompleks tayyorlash maqsadida SIUTda muhandislik sohasining yetakchi mutaxassislari bilan seminar va treninglar o’tkazish yo’lga qo’yilgan. Shunday qilib, joriy yilning 21 fevral kuni “Geologik-qidiruv: kasbga kirish” mavzusida seminar bo’lib o’tdi.  Yuqori malakali geolog, Triangul Metals Tebinbulak MCHJ XKning geologik –qidiruv boshqarmasi boshlig’i G’ayrat Rasulovich Chiniqulov seminar tashkilotchisi va boshlovchisi bo’ldi.

Tadbirda G’ayrat Chiniqulov geologik –qidiruv bo’yicha o’z bilim va tajribasi bilan bo’lishdi, uning turlari, bosqichlari, shuningdek, ushbu sohada foydalaniladigan quduqlarni qazib olish va burg’ulashga oid muhim ma’lumotlarni talabalarga taqdim etdi.

“Mamlakatimizning energetika salohiyati va mineral resurslarning zaxiralarini ta’minlashda geologlarning o’rni beqiyos”,-ta’kidlaydi G’.Chiniqulov.

Seminardan ko’zlangan asosiy maqsad talabalarda geologiya va geologik-qidiruv yo’nalishida ilmiy nuqtai-nazarini shakllantirish, shuningdek, bu boradagi bilimlarini mustahkamlashdan iborat.

Talabalar shuningdek, mineralogiya, gidrogeologiya, muhandislik geologiyasi va boshqa yo’nalishlarning rivojlanishi haqida bilib oldilar. Seminar yakunida munozara tashkil etilib, unda talabalar o’z savollariga batafsil javob oldilar. Bo’lajak muhandis va geologlar uchun karyera istiqbollari muhokamasiga alohida e’tibor qaratildi.