July 29, 2022

ERIELL: Осваиваем технологию РУО


ERIELL: Осваиваем технологию РУО

🇷🇺 Специалистами ERIELL Group осваивается применение бурового раствора на углеводородной основе (РУО), что повышает скорость разработки пластов.

В числе других преимуществ РУО – высокая термостойкость этого бурового раствора, возможность его повторного использования.

Раствор РУО представляет собой многокомпонентную смесь, которая используется для промывки скважинного ствола в процессе бурения. Его применение позволяет эффективно очистить полость от остатков горных пород, укрепить глинистые стенки, компенсировать пластовое давление.

Опытно-промышленные работы с применением РУО в ERIELL проводятся на наклонно-направленной скважине.

При этом сырьё для бурового раствора на углеводородной основе изготовлено на отечественном нефтеперерабатывающем заводе. То есть качество местной продукции помогают нашей нефтесервисной компании внедрять инновации в бурении.

Вот какие ещё преимущества РУО отметили специалисты Департамента проектного управления ERIELL: исключение снижения нефтепроницаемости стенок скважины, уменьшение износа трубы и долота, сокращение расхода мощности вращающейся колонны.

РУО также совместим с различными видами утяжелителей, инертен в отношении глин и солей, препятствует образованию малоподвижных смесей, которые в процессе работы блокируют поровое пространство.

При хороших результатах опытных работ, в ERIELL планируют широкого внедрять буровой раствор на углеводородной основе при бурении сложных скважин.

ERIELL: Uglevodorod asosidagi burg‘ulash eritmalari texnologiyasini o'zlashtirish

🇺🇿 ERIELL Group mutaxassislari Uglevodorod asosidagi burg‘ulash eritmalari foydalanishni o'zlashtirmoqda, bu esa qatlamlarni qazish tezligini oshiradi.

Uglevodorod asosidagi burg‘ulash eritmalarining boshqa afzalliklari orasida ushbu burg'ulash eritmasining yuqori termal barqarorligi, uni qayta ishlatish imkoniyatini ko'rsatib o'tish mumkin.

Uglevodorod asosidagi burg‘ulash eritmalari ko'p komponentli aralashma bo'lib, burg'ulash paytida quduqni yuvish uchun ishlatiladi. Uning ishlatilishi bo'shliqni tosh qoldiqlaridan samarali tozalash, devorlarni mustahkamlash va rezervuar bosimini qoplash imkonini beradi.

ERIELLda Uglevodorod asosidagi burg‘ulash eritmalaridan foydalangan holda sinov-sanoat ishlari qiya-yo'naltirilgan quduqlarda amalga oshirilmoqda.

Ta'kidlab o'tish lozimki, uglevodorod asosidagi burg‘ulash eritmalari uchun xom ashyo mahalliy neftni qayta ishlash zavodida ishlab chiqarilmoqda. Ya’ni, mahalliy mahsulotlarning sifati neft konlariga xizmat ko‘rsatuvchi kompaniyamizga burg'ulash sohasidagi innovatsiyalarni joriy etish imkonini bermoqda.

ERIELL kompaniyasining Loyiharni boshqarish departamenti mutaxassislarining fikriga ko'ra, uglevodorod asosidagi burg‘ulash eritmalari quyidagi afzalliklarg ega: quduq devorlarining neft o'tkazuvchanligini pasaytirishni bartaraf etish, quvurlar va dolotoning eskirishini va aylanuvchi kolonnaning quvvat sarfini kamaytirish.

Uglevodorod asosidagi burg‘ulash eritmalari shuningdek, har xil turdagi og'irlashtiruvchilar bilan mos keladi, gil va tuzlarga nisbatan inert xususiyatlarga ega va ish vaqtida g'ovak bo'shlig'ini to'sib qo'yuvchi sekin harakatlanuvchi aralashmalarning shakllanishiga to'sqinlik qiladi.

Tajriba ishlarning yaxshi natija ko'rsatgan holda, ERIELL murakkab quduqlarni burg'ulashda Uglevodorod asosidagi burg‘ulash eritmalarini keng qo'llashni rejalashtirmoqda.