March 14

Эффективный метод бурения: ERIELL Group внедряет инновационные технологии на месторождении «Куйи Сургиль»

Эффективный метод бурения: ERIELL Group внедряет инновационные технологии на месторождении «Куйи Сургиль»

На месторождении «Куйи Сургиль» Группа ERIELL предприняла новый шаг в повышении эффективности операций. В рамках постоянного стремления к улучшению процессов и результатов, на скважине № 11 было принято решение о проведении опытно-промышленных работ по использованию турбобура с импрегнированным долотом.

Цель ОПР заключается в увеличении механической скорости проходки и ускорении сдачи скважины для выполнения геологических целей Заказчика. Использование турбобура с импрегнированным долотом поспособствует оптимизации сроков бурения и достижению высочайших стандартов качества и производительности.

Это решение подчеркивает приверженность ERIELL Group к инновациям и постоянному улучшению результатов в сфере бурения нефтегазовых скважин.

Samarali burg’ulash usuli: ERIELL Group “Quyi Surg’il” konida innovatsion texnologiyalarni joriy etmoqda

ERIELL Guruhi “Quyi Surg’il” konida operatsiyalarning samaradorligini oshirish uchun yangi qadam tashladi. Jarayonlar va natijalarni yaxshilashga bo’lgan doimiy intilish doirasida 11-sonli quduqda o’yuvchi iskana bilan turboburdan foydalanib, tajriba-sanoat ishlarini o’tkazish tog’risidagi qarorni qabul qildi.

TSI maqsadi buyurtmachining geologik maqsadlarini bajarish uchun kovlab borishning mexanik tezligini oshirish va quduqlarni topshirishni tezlashtirishdan iborat. O’yuvchi iskana bilan turboburdan foydalanish burg’ulash muddatlarini optimallashtirish, sifat va unumdorlikning eng yuqori standartlariga erishish imkonini beradi.

Mazkur qaror ERIELL Groupning innovatsiyalar va neft-gaz quduqlarini burg’ulash sohasidagi natijalarini doimiy yaxshilashga sodiqligini ta’kidlaydi.