November 28, 2023

Деятельность Устюртской экспедиции на «Урге»

Деятельность Устюртской экспедиции на «Урге»

Ранее в нашей рубрике «Нефтегазовые месторождения Узбекистана» мы рассказывали об «Урге». Это газовое месторождение расположено на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан. Его открытие в 1990 году Каракалпакской нефтегазоразведочной экспедицией стало значимым событием в нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Устюртская экспедиция ERIELL Group проводит здесь свою деятельность с 2008 года. Тогда же и была образована сама экспедиция. На сегодняшний день на месторождении проводятся работы по бурению, забуриванию боковых стволов, капитальному ремонту скважин.

Для увеличения добычи углеводородов на месторождении «Урга», где заказчиком выступает СП ООО Natural Gas Stream, Устюртской экспедицией ERIELL Group проводятся работы по капитальному ремонту скважин, при которых применяются новые методы –  зарезка боковых стволов скважин, где длина стволов скважин составляет более 1000 метров, отходами от устья до 600 метров и использованием навигационной компоновкой нижней части бурильной колонны (КНБК) с записью LWD. Эта эффективная технология позволяет увеличить добычу на месторождении и коэффициент добычи из пластов, а также вернуть в эксплуатацию бездействующие скважины.

На сегодняшний день Устюртской экспедицией успешно завершены работы по ЗБС на шести скважинах месторождения «Урга».

Ustyurt ekspeditsiyasining "Urga"dagi faoliyati

Avvalroq “O‘zbekistonning neft va gaz konlari” ruknimizda "Urga" haqida so‘z yuritgan edik. Ushbu gaz koni Qoraqalpog‘iston Respublikasining Mo‘ynoq tumanida joylashgan. Uning 1990-yilda Qoraqalpog‘iston neft va gaz qidiruv ekspeditsiyasi tomonidan kashf etilishi O‘zbekiston neft va gaz sanoatida muhim voqea bo‘ldi.

ERIELL Groupning Ustyurt ekspeditsiyasi bu yerda 2008-yildan buyon o‘z faoliyatini olib boradi. Aynan o'sha paytda ekspeditsiyaning o'zi tashkil topgan. Bugungi kunda konda burg‘ulash, yon naychalarni teshish, quduqlarni kapital ta’mirlash ishlari olib borilmoqda.

Buyurtmachi “Natural Gas Stream” MChJ QK bo‘lgan "Urga" konida uglevodorod qazib olishni ko‘paytirish maqsadida ERIELL Groupning Ustyurt ekspeditsiyasi quduqlarni kapital ta’mirlash bo‘yicha ishlarni olib bormoqda, bunda yangi usullar – quduqlarni chetga o‘tkazish qo‘llanilmoqda, bunda quduqlarni chetlab o‘tish, bunda uzunligi quduq naychalari 1000 metrdan ortiq, quduq boshidan 600 metrgacha bo'lgan chiqindilar va LWD yozuvi bilan burg'ulash tizmasi (BHA) tubining navigatsiya sxemasidan foydalanish qo'llaniladi. Ushbu samarali texnologiya konlarni qazib olish va rezervuarlarni qayta tiklash ko'rsatkichlarini oshirish, shuningdek, bo'sh turgan quduqlarni yana ishlab chiqarishga qaytarish imkonini beradi.

Bugungi kunga qadar Ustyurt ekspeditsiyasi “Urga” konidagi oltita quduqda yon naychalarni kesish ishlarini muvaffaqiyatli yakunladi.