September 29, 2023

Нефтегазовые месторождения Узбекистана. Газоконденсатное месторождение «Андакли»

Нефтегазовые месторождения Узбекистана. Газоконденсатное месторождение «Андакли»

Газоконденсатное месторождение «Андакли» расположено на территории Каракульского района Бухарской области, история которого имеет давние корни. В период с 5 по 3 века до нашей эры Каракульский оазис был одним из живописных уголков долины. Окруженный безводными пустынями, он процветал благодаря наличию подземных вод и отличался богатством яркой, сочной растительности. Археологические исследования свидетельствуют о древней истории заселения этого оазиса.

Климат в Каракульском районе резко континентальный и пустынный. Зимы здесь характеризуются суровыми морозами с падением столбика термометра до минус 15 градусов, а летом царит жаркая и сухая погода с максимальной температурой плюс 45 градусов Цельсия.

Рельеф месторождения относится к слабовсхолмленным равнинам, терригеновая юра характеризуется песчано-сланцевыми отложениями, сланцами с прослоями песчаников и известняков.

ERIELL Group, выступая в роли генерального подрядчика проекта «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья», провела следующие виды работ на скважинах месторождения «Андакли»:
1. Строительно-монтажные работы.
2. Подготовительные мероприятия для бурения.
3. Бурение и обустройство скважин.
4. Разработка и освоение скважин.

O'zbekistonning neft va gaz konlari. «Andakli» gaz kondensat koni

«Andakli» gaz kondensat koni Buxoro viloyatining Qorako‘l tumanida joylashgan bo‘lib, uning tarixi uzoq ildizlarga ega. Miloddan avvalgi 5—3-asrlarda Qorakoʻl vohasi vodiyning goʻzal goʻshalaridan biri boʻlgan. Qurg'oqchil cho'llar bilan o'ralgan, yer osti suvlari mavjudligi tufayli gullab-yashnagan va yorqin, yam-yashil o'simliklarning boyligi bilan ajralib turardi. Arxeologik izlanishlar bu vohaning qadimiy oʻtroq tarixidan dalolat beradi.

Qorakoʻl hududining iqlimi keskin kontinental va choʻl iqlimi hisoblanadi. Bu yerning qishi qattiq sovuqlar bilan kechadi, termometr minus 15 darajaga tushadi, yoz esa issiq va quruq bo'lib, maksimal harorat 45 daraja bo'ladi.

Kon relyefi biroz tepalikli tekisliklarga mansub, terrigen yura davriga qum-slanets yotqiziqlari, qumtosh va ohaktosh oraliq qatlamli slanetslar xos.

«ERIELL Group» kompaniyasi «Uglevodorod qazib olishni ko‘paytirish chora-tadbirlari dasturi» loyihasining bosh pudratchisi sifatida «Andakli» konidagi quduqlarda quyidagi turdagi ishlarni amalga oshirdi:
1. Qurilish-montaj ishlari.
2. Burg'ulash uchun tayyorgarlik tadbirlari.
3. Quduqlarni burg'ulash va tartibga solish.
4. Quduqlarni ishlab chiqish va o'zlashtirish.