October 23, 2023

Деятельность Устюртской экспедиции на «Урге»

Деятельность Устюртской экспедиции на «Урге»

Границы залегания полезных ископаемых, в том числе газа в Республике Каракалпакстан, расстилаются почти по всей ее территории.

На плато Устюрт, в Муйнаке, а также на дне Аральского моря были проведены плодотворные исследования по поиску продуктивных горизонтов залежей газа и нефти. Открыты месторождения «Урга», «Сургиль», «Бердах», «Акчолак», «Корачалак» и другие.

На сегодняшний день Устюртской экспедицией ERIELL Group производятся работы по бурению, забуриванию боковых стволов, капитальному ремонту скважин.
Открытие месторождения «Урга» стало особенно значимым событием в нефтегазовой отрасли Узбекистана. Оно было открыто в 1990 году Каракалпакской нефтегазоразведочной экспедицией.
Всего на месторождении были исследованы и пробурены 44 скважины, в том числе 11 разведочных.

Месторождение Урга по геологическому строению относится к очень сложным, по числу продуктивных горизонтов – многопластовым. Сложность геологического строения обусловлена неравномерным распространением как по площади, так и по разрезу, пород-коллекторов, представляемых пластами песчаников толщиной от долей метра до несколько десятков метров, при этом эти коллекторы - газонасыщенные.

Для поддержания добычи углеводородов на месторождении «Урга», где заказчиком выступает СП ООО Natural Gas Stream, Устюртской экспедицией ERIELL Group проводятся работы по капитальному ремонту скважин, при которых применяются новые методы - боковые зарезки ствола скважин, с длиной стволов скважин более 1000 метров, отходами от устья до 600 метров и использованием навигационной компоновкой нижней части бурильной колоны (КНБК) с записью LWD. Эта эффективная технология позволяет увеличить добычу на месторождении и коэффициент добычи из пластов, а также вернуть в эксплуатацию бездействующие скважины.

На сегодняшний день Устюртской экспедицией успешно завершены работы по ЗБС на 6-ти скважинах на месторождении Урга.

Ustyurt ekspeditsiyasining "Urga"dagi faoliyati

Qoraqalpog'iston Respublikasidagi foydali qazilma konlari, shu jumladan gaz konlarining chegaralari uning deyarli butun hududi bo'ylab tarqaladi.

Ustyurt platosida, Moʻynoqda, shuningdek, Orol dengizi tubida gaz va neft konlarining samarali gorizontlarini izlash boʻyicha samarali tadqiqotlar olib borildi. “Urgʻa”, “Surgʻil”, “Berdax”, “Oqchoʻlak”, “Qorachaloq” va boshqa konlar ochildi.

Bugungi kunda ERIELL Group'ga qarashli Ustyurt ekspeditsiyasi quduqlarni burg‘ulash, yon naychalarini teshish va kapital ta’mirlash ishlarini olib bormoqda.
"Urga" konining ochilishi O‘zbekiston neft-gaz sanoatida muhim voqea bo‘ldi. U 1990-yilda Qoraqalpoq neft va gaz qidiruv ekspeditsiyasi tomonidan ochilgan.
Konda jami 44 ta quduq, jumladan, 11 ta qidiruv qudug‘i o‘rganilib burg‘ilangan.

"Urga" koni oʻzining geologik tuzilishi jihatidan juda murakkab, unumdor gorizontlar soni boʻyicha koʻp qatlamli. Geologik strukturaning murakkabligi qalinligi bir metrdan bir necha o'n metrgacha bo'lgan qumtosh qatlamlari bilan ifodalangan suv ombori jinslarining maydon bo'ylab ham, uchastkasi bo'ylab ham notekis taqsimlanishi bilan bog'liq va bu suv omborlari gazga to'yingan.

Buyurtmachi “Natural Gas Stream” MChJ QK bo‘lgan "Urga" konida uglevodorod qazib olishni ta’minlash uchun ERIELL Group'ning Ustyurt ekspeditsiyasi quduqlarni kapital ta’mirlash bo‘yicha ishlarni olib bormoqda, bunda yangi usullar – quduq uzunliklari 1000 metrdan ortiq, quduq boshidan 600 metrgacha bo'lgan chiqindilar va LWD yozuvi bilan burg'ulash tizmasi (BHA) tubining navigatsiya sxemasi bilan quduqlarni yon tomonga yo‘naltirish qo‘llanilmoqda. Ushbu samarali texnologiya konlarni qazib olish va rezervuarlarni qayta tiklash ko'rsatkichlarini oshirish, shuningdek, bo'sh turgan quduqlarni yana ishlab chiqarishga qaytarish imkonini beradi.

Bugungi kunga qadar Ustyurt ekspeditsiyasi tomonidan "Urga" konidagi 6 ta quduqda burg‘ulash ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi.