September 14, 2023

Завершено благоустройство скважины № 2 месторождения «Акчалак»

Завершено благоустройство скважины № 2 месторождения «Акчалак»

14 сентября 2023 года специалисты ERIELL Group завершили благоустройство с подключением скважины № 2 месторождения «Акчалак» (Республика Каракалпакстан) со строительством газопровода-шлейфа протяженностью 0.35 км.

В процессе благоустройства выполнены следующие работы:
• устройство ограждения устья скважины, узла задавки и факельного хозяйства;
• монтаж и заливка площадки склада насосно-компрессорных труб и площадки под агрегат;
• монтаж фундаментов под технологический трубопровод.

ERIELL Group выступает на месторождении «Акчалак» в качестве Генерального подрядчика проекта «Обустройство Акчалакской группы месторождений».

“Oqchalak” konida 2-sonli quduqni obodonlashtirish yakunlandi

2023 yilning 14 sentabr kuni ERIELL Group mutaxassislari tomonidan “Oqchalak” konida (Qoraqalpog’iston Respublikasi) 2-sonli quduqni ulash va uzunligi 0.35 kilometr bo’lgan shleyfli gaz quvurining qurilishi bilan obodonlashtirish ishlari yakunlandi.

Obodonlashtirish jarayonida quyidagi ishlar bajarildi:
• quduq og’zi, maydalash agregati va olovli uskunalarni to’sib qo’yish;
• Nasos-kompressor quvurlar ombori maydonlarini va agregat o’rnatiladigan maydonlarni qurish va qoplash;
• Texnologik quvur uchun poydevor o’rnatish.

ERIELL Group “Oqchalak” konida “Oqchalak konlari guruhini obodonlashtirish” loyihasining Bosh pudratchisi sifatida ishtirok etadi.