August 12, 2022

ERIELL: На месторождении «Тумарис» три скважины подключены к ЭХЗ

ERIELL: На месторождении «Тумарис» три скважины подключены к ЭХЗ

ERIELL Group 8 августа т. г. на месторождении «Тумарис» (Бухарская область) подключены к средствам электрохимзащиты (ЭХЗ) скважины №№1, 2 и 4.

Работы проведены в рамках «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья» в части «Обустройство нефтегазовой инфраструктуры».

ERIELL Group является Генеральным подрядчиком по освоению месторождения «Тумарис» Газлийского нефтегазодобывающего управления АО «Узбекнефтегаз».

Отметим, что электрохимзащита в настоящее время является наиболее качественным средством защиты металлических трубопроводов от коррозии. Проведение ЭХЗ направлено на уменьшение скорости протекания электрохимической коррозии сооружений, изготовленных из металлов. Требование о применении ЭХЗ для нефтегазовых трубопроводов содержится в соответствующих госстандартах.

ERIELL: "To'maris" konida uchta quduq elektrokimyoviy himoya vositalariga ulandi

ERIELL Group kompaniyasi tomonidan joriy yilning 8 avgust kuni "To'maris" konida (Buxoro viloyati) 1, 2 va 4-sonli quduqlar elektrokimyoviy himoya vositalariga ulandi.

Bu ishlar “Uglevodorodlar qazib olishni ko‘paytirish chora-tadbirlari dasturi”ning “Neft va gaz infratuzilmasini tartibga solish” bo‘limi doirasida amalga oshirildi.

ERIELL Group kompaniyasi “O‘zbekneftgaz” AJ Gazli neft-gaz qazib olish boshqarmasi yomonidan amalga oshirilayotgan “To‘maris” konini o‘zlashtirish loyihasining Bosh pudratchi hisoblanadi.

Ta'kidlab o'tish lozimki, elektrokimyoviy himoya hozirgi vaqtda metall quvurlarni korroziyadan himoya qilishning eng yuqori sifatli vositasi hidsobanadi. Ushbu vosita konstruksiyalarning elektrokimyoviy korroziya tezligini kamaytirishga qaratilgan. Neft va gaz quvurlari uchun elektrokimyoviy himoya vositalaridan foydalanish talabi tegishli davlat standartlarida ko'rsatilgan.