April 29, 2022

ERIELL: Повышают квалификацию инженеры-технологи по бурению

ERIELL: Повышают квалификацию инженеры-технологи по бурению

ERIELL Group проводится повышение квалификации инженеров-технологов по бурению, современные знания и навыки которых играют важную роль в эффективности работы нефтегазосервисной компании.

Обучение поэтапно проводится в период с 28 февраля по 12 мая 2022 года на основании распоряжения руководства Группы компаний и организовано на базе производственного обеспечения «Бешкент» в Карши.
Учитывая значительное количество полевых инженеров-технологов в компании, они поделены на три группы и проходят повышение квалификации в 3 этапа, каждый по 5 дней.

В программу курса входит освоение современных данных по ряду направлений. В их числе, в частности, углубленное изучение технологии бурения (подбор КНБК и режимов бурения), системы буровых растворов, крепления скважины, охрана труда и охрана окружающей среды, фонтанная безопасность, промышленная безопасность, ведение технической документации.

В ходе прохождения курса проводятся демонстрации работы ремонтных цехов, дефектоскопии и других направлений.

Для эффективности обучения в качестве наставников привлечены специалисты ERIELL с большим опытом работы. Ответственным за проведение обучения назначен Производственный департамент.

По итогам курсов повышения квалификации будет проведена аттестация участников, результатом которой инженерам-технологам по бурению будут присваиваться категории.

ERIELL: Burg‘ilash bo‘yicha muhandis-texnologlar o‘z malakalarini oshirmoqdalar

ERIELL Group kompaniyasi zamonaviy bilim va ko‘nikmalari neft'-gaz xizmat ko‘rsatish kompaniyasining samadorligini oshirishda muhim o‘rin tutadigan burg‘ilash bo‘yicha muhandis-texnologlarni, malakasini oshirish ishlarini olib bormoqda.

Ta'lim bosqichma-bosqich 2022 yilning 28-fevralidan 12-mayiga qadar kompaniya Guruhi rahbariyati topshirig‘i asosida va Qarshi shahridagi “Beshkent” ishlab chiqarish ta'minoti negizida tashkil etilgan

Kompaniyadagi maydon muhandis-texnologlari ko‘pchilikni tashkil etishini hisobga olgan holda, ular uch guruhga bo‘lingan va har biri 5 kundan iborat bo‘lgan, 3 bosqichda malaka oshirishdan o‘tadi.

Kurs dasturi bir qator jabhalarda zamonaviy ma'lumotlarni o‘zlashtirishni o‘z ichiga oladi. Ular qatoriga, xususan, burg‘ilash texnologiyasi (YUPQ va burg‘ilash rejimini tanlash), burg‘ilash qorishmasi tizimi, quduqlarni mustahkamlash, atrof-muhit va mehnatni muhofaza qilish, fontan xavfsizligi, sanoat xavfsizligi, texnik xujjatlarni yuritishni chuqur o‘rganish masalalari kiradi.

Kurs davomida, ta'mirlash sexlari ishini namoyish qilish, nuqsonlarni aniqlash va boshqa yo‘nalishlarda o‘tkaziladi.