February 23

ERIELL prof education: Обучение буровых мастеров

ERIELL prof education: Обучение буровых мастеров

В учебном центре ERIELL prof. education в городе Карши стартовал процесс обучения буровых мастеров . Этот проект, осуществляемый при активном участии всех служб Группы компаний, призван обеспечить всестороннее развитие и углубление знаний в области бурения. Участники курса, сами буровые мастера, отмечают его эффективность, поскольку он помогает им приобрести новые знания и закрепить ранее усвоенный опыт.

Программа обучения буровых мастеров содержит обширную информацию, необходимую для эффективной работы специалистов в этой области.

Общее время обучения составляет 48 часов и включает в себя следующие курсы:

Должностная инструкция бурового мастера.
Промышленная безопасность.
Регламент по безаварийному ведению работ.
Ведение и заполнение суточного рапорта бурового мастера.
Буровые растворы, применяемые в РБЕ «Средняя Азия».
Цементные растворы и технология крепления скважин, применяемые в РБЕ «Средняя Азия».
Наклонно-направленное бурение и другие.

ERIELL prof education: Burg’ulash ustalarini o’qitish

Qarshi shahridagi ERIELL prof. education o’quv markazida burg’ulash ustalarini o’qitish bo’yicha noyob loyiha start oldi. Kompaniyalar guruhini barcha xizmatlarining faol ishtirokida amalga oshirilayotgan mazkur ta’lim kursi burg’ulash sohasidagi bilimlarni har tomonlama rivojlantirish va chuqurlashtirishni ta’minlashga qaratilgan. Kurs ishtirokchilari ya’ni burg’ulash ustalarining o’zlari dasturning samaradorligini yuqori baholab, uning yangi bilimlarni egallash hamda avval to’plangan tajribalarni esga olishga yordam berishini ta’kidladilar.

Burg’ulash ustalarini o’qitish dasturi ushbu sohadagi mutaxassislarning samarali ishlashi uchun zarur bo’lgan katta ko’lamdagi ma’lumotlarni o'z ichiga olgan holda muntazam ravishda takomillashib boradi.

O’qish davomiyligi 48 soatni tashkil etib, quyidagilarni o’z ichiga oladi.

Burg’ulash ustasining lavozim yo’riqnomasi
Sanoat xavfsizligi.
Ishlarni avariyasiz olib borish bo’yicha reglament.
Burg’ulash ustasining sutkalik raportini yuritish va to’ldirish.
“O’rta Osiyo” MBBda qo’llaniladigan burg’ulash eritmalari
“O’rta Osiyo” MBBda qo’llaniladigan sement qorishmalari va quduqlarni mustahkamlash texnologiyasi.
Qiya-yo’naltirilgan burg’ulash va boshqalar.