June 22, 2022

#НефтьвНашейЖизни

#НефтьвНашейЖизни

Аспирин – пожалуй, одно из популярнейших лекарственных средств, наиболее известное как противовоспалительное, жаропонижающее и болеутоляющее. Однако, мало кто знает, что оно является объектом тщательных научных исследований уже более ста лет, благодаря чему было выявлено множество других свойств и способов применения лекарства.

К примеру, аспирин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а профессор Оксфордского Университета Питер Ротуэлл, по результатам собственного исследования, утверждает, что этот препарат способен сократить вероятность возникновения рака. И даже не смотря на такое грандиозное открытие, исследования проводятся по сей день, обнаруживая все новые и новые свойства аспирина.

Сырьем для производства аспирина является фенол - продукт, переработанный из нефти. Таким образом, нефть помогает человечеству в борьбе даже с такими заболеваниями, как рак.

#neftnihayotimizdagio‘rni

Aspirin – ehtimol, yallig‘lanishga qarshi, isitma tushuruvchi va og‘riq qoldiruvchi sifatida tanilgan mashhur dori vositalaridan biridir. Biroq, ko‘pchilik bilmaydiki, u yuz yildan ortiq vaqt davomida puxta ilmiy tadqiqotlar ob'ekti bo‘lib kelgan, natijada dorining boshqa hususiyatlari va qo‘llash usullari aniqlangan.

Masalan, aspirin yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi, Oksford Universitetining professori Piter Rotuell esa o‘zining tadqiqotlari natijasidan kelib chiqqan holda, bu preparat saraton kasalligini vujudga kelish ehtimolini kamaytirishini tasdiqlaydi. Va hattoki bunday ulkan kashfiyotga qaramay, aspirinning yanada yangidan-yangi xususiyatlarini kashf etuvchi tadqiqotlar bugungi kungacha olib borilmoqda.

Aspirin dori vositasini ishlab chiqarish uchun neftdan qayta ishlangan mahsulot – fenol (karbol kislota) xom-ashyosi hisoblanadi. Shunday qilib, neft' insoniyatga hatto saraton kabi kasalliklar bilan kurashishda yordam beradi.