September 26, 2022

Наши Лица: В кадре - Азамат Султонов

Мы продолжаем знакомить вас со специалистами компании в рубрике #НашиЛица.

Азамат Холмуродович Султонов – главный энергетик Бухарской экспедиции. Свою профессиональную деятельность в ERIELL Group он начал в июне 2013 года с должности электромонтера III разряда БПО Карши.

Как рассказывает наш герой, работа в Группе компаний приносит ему удовольствие. Свою профессию он выбрал еще в юности. В 2006 году Азамат Султонов поступил в Каршинский инженерно-экономический институт и уже тогда он понимал, что профессия энергетика – весьма перспективная сфера деятельности.

«Моими основными обязанностями являются бесперебойное снабжение электроэнергией и распределение её между потребителями, организация плановых проверок и ремонта энергетических систем, обеспечение безопасности на объекте, контроль за расходом энергоносителя, мониторинг за безопасной и рациональной эксплуатацией электроустановок Бухарской экспедиции».

Полное обеспечение электроэнергией предприятия – главная обязанность Азамата Холмуродовича. Эта сфера деятельности ответственная и значимая, потому является очень интересной.

«Моя работа важна тем, что ни одно предприятие не сможет существовать без электричества. Энергетика, как сфера деятельности, направленная на получение энергии, находится в постоянном развитии», – отмечает специалист. А самым любимым в работе Азамат Султонов считает возможность обучать и помогать молодым специалистам.

У каждого героя есть свой ответ на вопрос – что такое счастье. Есть такой ответ и у нашего героя. «Счастье – это когда рядом моя семья и любимая работа, это радость и смысл жизни для меня».

Работа в ERIELL Group имеет большое значение для Азамата Холмуродовича: «Больше половины дня я провожу на предприятии. Работа в ERIELL – это соблюдение дисциплины, пунктуальности, тренировка решительности. Для меня это не работа, а мечта в чистом виде! Я очень позитивный человек и горжусь тем, что работаю энергетиком в Бухарской экспедиции».

Biz #BizningQiyofalar ruknida kompaniya mutaxassislari bilan tanishtirshda davom etamiz.

Azamat Xolmurodovich Sultonov – Buxoro ekspedisiyasining bosh energetigi. U ERIELL Groupdagi mehnat faoliyatini 2013 yil iyun oyida Qarshi IXB III razryadli elektrmontyor lavozimida boshlagan.

Qahramonimiz aytganidek, kompaniya guruhida ishlash unga zavq bag‘ishlaydi. U o‘z kasbini yoshlik davridan tanlagan. 2006 yilda Azamat Sultonov Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga o‘qishga kirgan vaqtidanoq energetika kasbi faoliyatning eng istiqbolli sohasi ekanligini anglab yetgan edi.

«Elektr energiyasini uzluksiz ta'minlash va uni iste'molchilar o‘rtasida taqsimlash, energiya tizimlarini rejali tekshirish va ta'mirlashni tashkil etish, ob'ektda xavfsizlikni ta'minlash, energiya sarfini nazorat qilish, Buxoro ekspedisiyasi elektr inshootlarining xavfsiz va oqilona ishlashini monitoring qilish mening asosiy vazifalarimga kiradi».

Korxonani elektr energiyasi bilan to‘liq ta'minlash Azamat Xolmurodovichning asosiy majburiyatidir. Ushbu faoliyat sohasi mas'uliyatli va ahamiyatli bo‘lganligi uchun ham u juda qiziq.

«Mening ishim juda muhim chunki, hech qanday korxona elektrsiz mavjud bo‘lolmaydi. Energetika energiya olishga qaratilgan faoliyat sohasi sifatida doimiy rivojlanishda», – deya ta'kidlaydi mutaxassis. Azamat Sultonov uchun yosh mutaxassislarni o‘qitish va ularga yordam berish imkoniyatini ishining eng sevimli jihati deb biladi.

Har bir qahramonning baxt nima degan savolga o‘z javobi bor.

Qahramonimizda ham bunga javobi tayyor. «Baxt – yonimda oilam va sevimli ishim bo‘lishi bu men uchun hursandchilik va hayotim mazmunidir».

ERIELL Groupda ishlash Azamat Xolmurodovich uchun katta ahamiyatga ega: «Kunimning yarmidan ko‘pini korxonada o‘tkazaman. ERIELLda ishlash intizomga rioya qilish, puxtalik va qat'iyatlilikni mashq qilishdir. Men uchun bu nafaqat ish, balki sof ko‘rinishdagi orzudir! Men juda ijobiy xarakterdagi odamman va Buxoro ekspedisiyasida energetik sifatida mehnat qilayotganimdan faxrlanaman».